Tin tức  Thông báo 13:21:52 Ngày 20/04/2021 GMT+7
Thông báo kết quả họp hội đồng cấp ĐHQGHN xét tặng Giải thưởng Nhà nước về Khoa học Công nghệ đợt 6 năm 2020

 

Triển khai kế hoạch xét tặng Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ đợt 6 năm 2020, ĐHQGHN đã tổ chức họp các Hội đồng xét Giải thưởng Nhà nước cấp ĐHQGHN, kết quả như sau:

TT

Tên công trình/cụm công trình

Tác giả

Ngày họp

Kết quả bỏ phiếu đề nghị xét Giải thưởng

Ghi chú

Tổng số thành viên hội đồng

Số thành viên hội đồng có mặt

Số phiếu đồng ý/Tổng số phiếu bầu (tỷ lệ)

Số phiếu không đồng ý/Tổng số phiếu bầu

(tỷ lệ)

1

Thơ Việt Nam hiện đại

GS.TS. Lê Văn Lân

25/02/2021

9

9

9/9 (100%)

0/9

(0%)

Đủ điều kiện đề xuất Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Nhà nước

2

Nội các Trần Trọng Kim: bản chất, vai trò và vị trí lịch sử

GS.TS. Phạm Hồng Tung

26/02/2021

9

9

8/9

(88,9%)

1/9

(11,1%)

Đủ điều kiện đề xuất Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Nhà nước

3

Hoàng Sa, Trường Sa – Chủ quyền của Việt Nam: Tư liệu và sự thật lịch sử

GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc

02/3/2021

9

9

8/9

(88,9%)

1/9

(11,1%)

Đủ điều kiện đề xuất Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Nhà nước

4

Phong trào chống chủ nghĩa thực dân ở Việt Nam

GS.NGND. Đinh Xuân Lâm

03/3/2021

9

9

9/9

(100%)

0/9

(0%)

Đủ điều kiện đề xuất Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Nhà nước

 

 VNU Media - Ban Khoa học và Công nghệ
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
Bản tin số 301 (2016) | PDF
TRÊN WEBSITE KHÁC