Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
NGUT.GS.TSKH Lâm Ngọc Thụ, Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN

Họ và tên: Lâm Ngọc Thụ

Nơi công tác: Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN

I. Quá trình đào tạo:

- Tốt nghiệp chuyên ngành Hóa lý Trường ĐHTHHN năm 1961.

- Bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Hoá phân tích trường Tổng hợp Ô–đet - xa Ucren (Liên Xô) 1967.

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ Khoa học chuyên ngành Hoá phân tích tại trường Tổng hợp Kiep, Ucren, Liên Xô năm 1989.
- Các chức vụ đảm nhiệm: Uỷ viên ban chấp hành Hội phân tích Hoá, Lý và Sinh học Việt Nam; Uỷ viên Hội đồng biên tập tạp chí Hoá học và Tạp chí phân tích Hoá, Lý và Sinh học; Uỷ viên Hội đồng Học hàm ngành Hoá học thuộc Hội đồng Học hàm trung ương; Trưởng ban kỹ thuật Đất thuộc Bộ khoa học Công nghệ và Môi trường.
II. Hoạt động khoa học

- Giáo trình giảng dạy chính: Cơ sở Hoá phân tích; Thuốc thử Hữu cơ; Phức chất trong Hoá phân tích.

- Lĩnh vực nghiên cứu chính: Hoá phân tích; Phức chất; Hoá môi trường.

Các công trình khoa học tiêu biểu:

  1. Nghiên cứu tương tác của Trioxy - Azobenzen với Mo(VI). Lâm Ngọc Thụ, Phạm Thị Hoà. Tạp san Hoá học T.12, No.4, 11(1974). CA Vol.83, (1975), 49046X.
  2. Đóng góp vào lĩnh vực nghiên cứu cơ chế của phản ứng giữa thuốc thử hữu cơ với ion vô cơ. Lâm Ngọc Thụ. Tạp chí Hoá học T.20, No.1, 4(1982). CA Vol.97, (1982), 223809Z.
  3. Nghiên cứu tương tác của KMnO4 với TOAB và khả năng ứng dụng vào phân tích. Lâm Ngọc Thụ, Phạm Toàn Thắng, Tạp chí Hoá học T.24, No.3, 20, (1986). CA Vol. 107, (1987), 108325B.
  4. Study on the complex formation of Mo(VI) with Trioxyazobenzene and it is Application in analysis the 23th International conference on Atomic spectrocopy amsterdam 1983.
  5. Role of aquous organic Medium for Increasing selectivity of coloured reaction of Nb with PAR in the presence of large amounts of Ta. Oral presentation at the conference asianalysis V seoul korea 1995, 5.

Sách chuyên môn đã xuất bản:

  1. Chuẩn độ phức chất. Đào Hữu Vinh, Lâm Ngọc Thụ. Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 1979.
  2. Phân tích định tính. Trần Tứ Hiếu, Lâm Ngọc Thụ. Nxb Đại học và Giáo dục Chuyên nghiệp, Hà Nội 1990.
  3. Các tiêu chuẩn nhà nước Việt Nam về Môi trường, Tập 1: Chất lượng nước, Hà Nội, 1995.
  4. Các tiêu chuẩn nhà nước Việt Nam về Môi trường, Tập 2: Chất lượng không khí, âm học, chất lượng đất, Hà Nội, 1995.
  5. Cơ sở Hoá phân tích. Hà Nội, 2000.

III. Khen thưởng:

- Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú (2002)

 VNunews - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   |