Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
Lập danh sách chính thức 877 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XII
Đến tối 15/4/2007, theo thống kê ban đầu, 64 tỉnh, thành phố trong cả nước hoàn thành tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, là thời hạn chót theo luật định, căn cứ vào tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần và số lượng được bầu đã lựa chọn trong số 1.155 người trong danh sách sơ bộ để lập danh sách chính thức 712 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XII.

Nếu tính cả 165 ứng cử viên do các cơ quan, đơn vị, tổ chức ở Trung ương giới thiệu, cả nước bước đầu xác định (chưa đầy đủ) danh sách chính thức có 877 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XII (trong đó có hơn 200 người tự ứng cử) để bầu 500 đại biểu. Hầu hết các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XII đều có học vấn đại học, trong đó nhiều người có học vấn trên đại học, tỷ lệ nữ chiếm 37,5%, dân tộc thiểu số chiếm 21,4%, tôn giáo chiếm 1,1%.

Theo kế hoạch, sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, danh sách ứng cử viên chính thức sẽ được gửi đến Ủy ban Bầu cử các tỉnh, thành phố ngày 20.4. Trước ngày 25.4, Hội đồng bầu cử lập và công bố danh sách những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử. Từ ngày 3 đến 16.5, các ứng cử viên sẽ gặp gỡ cử tri ở đơn vị mình ứng cử để thực hiện quyền vận động bầu cử thông qua Mặt trận Tổ quốc.

 QT (Theo TTXVN/Thanhnien)
- Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   |