Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
TS. Trần Văn Cúc, Khoa Toán - Cơ - Tin học, ĐHKHTN

Năm sinh: 1950

Nơi công tác: Khoa Toán - Cơ - Tin học

Chuyên ngành: Cơ học chất lỏng

Các công trình đã công bố trên các Tạp chí Quốc gia, Quốc tế và đăng trong Tuyển tập Hội nghị khoa học Quốc gia, Quốc tế:

  1. Trần Văn Cúc, 1981. Ứng dụng lý thuyết khuyếch tán nghiên cứu sự biến hình lòng dẫn. Thông báo khoa học, Khoa Toán - Cơ, Đại học Tổng hợp HN.
  2. Trần Văn Cúc, 1956. Bài toán khuyếch tán rối trong kênh có mục nước thay đổi. Tạp chí khoa học và kỹ thuật 11+12, tr. 11-14.
  3. Trần Văn Cúc, 1987. Về một bài toán khuyếch tán rối hợp chất. Thông báo khoa học của các trường đại học, tr. 33-41.
  4. Trần Văn Cúc, 1988. Nghiệm giải tích của phương trình khuyếch tán rối hợp chất. Tạp chí Cơ học, tập 10, số 1, trang 8 - 16.
  5. Trần Văn Cúc, 1987. Bài toán ổn định của vỏ nón theo lý thuyết quá trình biến dạng đàn - dẻo. Tạp chí Cơ học, IX, trang 8-15.
  6. Trần Văn Cúc, 1993. Mô hình khuyếch tán hai chiều trong biển. Tuyển tập công trình Khoa học Hội nghị cơ học Toàn quốc lần thứ 5, tr. 31-35.
  7. Trần Văn Cúc, 2002. Mô hình 3 chiều dòng chảy ven biển. Tuyển tập Công trình Khoa học Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 7, tr. 52-59.

Sách đã xuất bản:

  1. Trần Văn Cúc, 2003. Cơ học chất lỏng. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội.

Các đề tài/dự án đã và đang chủ trì:

  1. Mô hình toán học bài toán 3 chiều về hoàn lưu ở biển. Mã số QT-01-03, 2003.

 Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   |