Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
GS.TS. Ngô Duy Cường, Khoa Hóa học, ĐHKHTN

Năm sinh: 1940

Nơi công tác: Khoa Hoá học

Chuyên ngành: Hoá lý

Các công trình đã công bố trên các Tạp chí Quốc gia, Quốc tế:

 1. Ctereogul. polyme. BMC T.XV-5, 1973
 2. Copol. xiclopentadien-1,3 c butadien. BMC T. XIII-1, 1973
 3. Nghiên cứu quá trình vòng hoá cao su thiên nhiên. Công nghịêp hoá chất N. 6 (77), 12/1984
 4. Oxi hoá cao su thiên nhiên và pha chế vecni. Tạp chí khoa học Trường ĐHTH Hà Nội, 3.1985.
 5. Xác định Phân tử khối trung bình của sản phẩm oxi hoá cao su. Công nghiệp hoá chất 6 (12 -1986).
 6. Sự cắt mạch oxi hoá cao xu thiên nhiên. Tạp chí Hoá học T. 24 (2 - 1986).
 7. Xác định kích thước hạt của các loại bột làm màng trong…. Tạp chí hoá học T. 24 (2 - 1986)
 8. Synth- and char. Termin. liquid NR. Tạp chí Hoá học T. 30 (1 - 1992)
 9. Ảnh hưởng của một số chất HĐBM anion… Hoá học và Công nghệ Hoá chất, số 2 (4 - 1992).
 10. Liquid cryot. Coml- Shaped polyv… Mol. Cryot. Liq. Cryst. 1990, V. 193 pp. 177 - 184.
 11. Vật liệu trên cơ sở epoxy hoá cardanol formaldehyd. Tạp chí KHTN, ĐHQG Hà Nội T. XI, Số 4, 1995.
 12. Biến tính cao su but. acril. bằng card. Tạp chí KHTN, ĐHQG số 4 (1995).
 13. Cao su vòng hoá. Tuyển tập các công trình NCKH-CN, Viện Hoá CN. 1995.
 14. Góp phần nghiên cứu chitin/chitosan từ vỏ tôm phế thải. Tạp Phân tích Hoá lí và Sinh học Việt Nam.
 15. Biến tính cao su lỏng thứ phẩm với dầu vỏ hạt đào. Tuyển tập công trình KH ĐHQG HN. Tạp chí Hoá học số 4-1999.
 16. Biến tính cao su lỏng với dầu vỏ hạt đào. Tuyển tập công trình KH ĐHQG Hà Nội. Tạp chí Hoá học, tr. 92, 2001.
 17. Tổng hợp nhựa phenol formandehit với dầu vỏ hạt đào. Tuyển tập công trình KH ĐHQG Hà Nội. Tạp chí Hoá học, tr. 87, 2001
 18. Biến tính dầu trẩu với nhựa thiên nhiên. Tạp chí Hoá học T. 38, 3-2000.
 19. Nghiên cứu giảm độ cứng vật liệu ma sát. Tạp chí Hoá học, T. 38, số 3-2000
 20. Vật liệu polime trên cơ sở vinylsacarit. Tạp chí hoá học, T. 39, số 1-2001.
 21. Tổng hợp Heparin tương tự trên cơ sở các vinylsacarit. Tạp chí Hoá học, T. 41, số 1, tr. 77-83, 2003.
 22. Lớp sơn phủ từ tổ hợp nhựa phenol, nhựa epoxi và dầu vỏ hạtđiều. Tạp chí Hoá học số 1 - 1999.

Các công trình đã đăng trong Tuyển tập Hội nghị khoa học Quốc gia, Quốc tế:

 1. Syth. of novel prim. aniono- term. liquid. The 2nd PPC Pac. Pol. Fed. Otsu. Japan 10-1991, tr. 26 - 29.
 2. Khảo sát quá trình oxi hoá Cao su thiên nhiên bằng phổ IR và NMR. Tuyển tập các công trình NCKH - CN 1986 - 1995. Viện Hoá CN - Bộ CN nặng.
 3. Appl. of polyvinyl alcol, NR Blend in Photoresist. The 1st. Int. Pd. Symp. Polym. fr. Nat. Source. HN - VN 26-28/1/1995
 4. Methods of extr. alg. fr. alg. and the use… The 1st Int. Polym. Symp. Polym. fr. nat. source 26-28/1/1995.
 5. Synth. of Liquid NR. The 1st Int. Polym. Symp. Polym. fr. nat. source. HN-VN 26-28/1995
 6. Tổng hợp và ứng dụng cao su thiên nhiên lỏng có nhóm chức. Tóm tắt báo cáo Hội nghị Hoá học toàn quốc Việt Nam lần thứ 2, 12/1993.
 7. Nghiên cứu quang học của cao su oxi hoá và sản phẩm. Tóm tắt báo cáo Hội nghị Hoá học toàn quốc lần thứ 2. 12/1993.
 8. Sơn chịu nước trên cơ sở cao su vòng hoá betum nhựa đường. Tóm tắt báo cáo
 9. Mô phỏng polyme bằng phương pháp Monte-carlo. Tuyển tập báo cáo khoa học. Hội nghị toàn quốc Hoá lí và Hoá lí thuyết. 1999.
 10. Epoxi hoá dầu hạt cao su. Hội thảo khao học - Công nghệ 1995 - 2000
 11. Biến tính dầu trẩu với một số nhựa thiên nhiên. Hội thảo khoa học - Công nghệ 1995-2000
 12. Lớp phủ tổ hợp nhựa phenol - epoxi - PED. Hội thảo khoa học - Công nghệ, 1995 - 2000.
 13. Nghiên cứu phụ gia chống thấm bê tông trên cơ sở dầu dừa và dầu cọ. Hội nghị Hoá học Á - Âu lần thứ 8, 21 - 24 tháng 10 năm 2003, Hà Nội, Việt Nam.
 14. Sử dụng một số chất ức chế trong lớp sơn lót alkyd. Hội nghị Hoá học Á - Âu lần thứ 8, 21 - 24 tháng 10-2003, Hà Nội, Việt Nam.
 15. Epoxi hoá dầu béo. Tuyển tập công trình KHCN Viện Hoá học CN, 2000.
 16. Lớp phủ sơn từ tổ hợp nhựa epoxi và vỏ dầu đào lộn hột. Tuyển tập Hoá học, 2, T. 37/1999.
 17. Trùng hợp acrylonitril dưới tác dụng khơi mào của hệ pesunfat - tiosunfat và khả sát tính năng của màng polarylonolin. Tuyển tập công trình KH ĐHQG Hà Nội. Tạp chí Hoá học, tr. 98, 2001.
 18. Nghiên cứu ảnh hưởng của hệ cho - nhận gốc tự do đến tính chất cơ lí của vật liệu elastomeric alloy. Hội nghị Hoá học toàn quốc, 2003.
 19. Nghiên cứu ảnh hướng của hàm lượng và kích thước hạt bột cao su (BCS) phế thải đến tính chất cơ học động của vật liệu elastomeric alloy (EA). Hội nghị Hoá học toàn quốc, 2003.
 20. Chế tạo và khảo sát tính chất cơ lí của vật liệu elastomeric alloy (EA) từ polypropylen và bột cao su Việt Nam (BCSVN) phế thải. Hội nghị Hoá học, 2003
 21. Khảo sát ảnh hưởng của thành phần các cấu tử đến độ bền thời tiết của vật liệu elastomeric alloy (EA). Hội nghị Hoá học toàn quốc, 2003.
 22. Using some inhibitors in alkyd prind paint coat. Hôi nghị Á-Âu, Hà Nội, 2003.
 23. Study on anti-permeable concrete admixture based on conconut oil and palm oil. Hội nghị Á - Âu, Hà Nội, 2003
 24. Hội nghị Hoá học toàn quốc Việt nam lần thứ 2. 12/1993.
 25. Biến tính cao su lỏng thứ phẩm bằng dầu vỏ hạt điều. Tuyển tập công trình khoa học. Tạp chí khoa học, ĐHQG HN, 4-1998.
 26. Tổng hợp nhựa phenol focmandehit với dầu vỏ hạt điều. Tuyển tập công trình khoa học. Tạp chí khoa học ĐHQG HN, 4-1998
 27. Tổng hợp polyacril nitril với hệ khơi mào pesunfat tiosunfat. Tuyển tập công trình Khoa học. Hội nghị khoa học, ĐHQG HN, 4-1998.

Sách đã xuất bản:

 1. Ngô Duy Cường, Hồ Uy Liêm, Hoá lí các hợp chất cao phân tử, 1974, ĐH Tổng hợp HN.
 2. Ngô Duy Cường, Sơn và vật liệu sơn, 1998, ĐH KHTN
 3. Hoá học các hợp chất cao phân tử. NXB ĐHQG Hà Nội, 2002
 4. Ngô Duy Cường, Hoá lí polime, 2004, ĐH KHTN.

Các đề tài/ dự án đã và đang chủ trì:

 1. Nghiên cứu sản xuất cao su vòng hoá làm nguyên liệu. Nghiệm thu 19-12-1986. Tổng hợp một số loại sơn từ cardanol. Nghiệm thu 3-4-1995.
 2. Biến tính Cao su thiên nhiên thành cao su chuyên dụng. Nghiệm thu 6-12-1995. Vật liệu Răng - Hàm - Mặt. Nghiệm thu 23-9-1995.
 3. Nghiên cứu phản ứng xảy ra trong cao su thiên nhiên. Nghiệm thu 4-1-1994,
 4. Nghiên cứu các phương pháp chiết tách sản phẩm cao su vòng hoá. Nghiệm thu 10-11-1995.
 5. Nghiên cứu các phản ứng dầu nhựa thiên nhiên với polyme trùng ngưng làm vật liệu polime mới. Đề tài NCCB cấp Nhà nước. Mã số: 5-4-17/98.
 6. Nghiên cứu phản ứng biến tính dầu nhựa thiên nhiên. Đề tài cấp Nhà nước. Mã số: 5-4/17-99.
 7. Nghiên cứu chế tạo vật liệu ma sat trên cơ sở các hệ polime composit. Đề tài đặc biệt, cấp ĐHQG Hà Nội.
 8. Nghiên cứu sử dụng dầu béo trong vật liệu. Mã số: CB 520 301.
 9. Biến tính hoá học dầu vỏ hạt đào (ĐVH) làm phụ gia đa chức năng trong bê tông. Mã số: 524 522, 2004.
 10. Biến tính hoá học dầu vỏ hạt đào (DVHĐ) làm phụ gia đa chứuc năng trong bê tông. Mã số: 524 522, 2004-2005.

 Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   |