Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
ThS. Trần Thiện Cường, Khoa Môi trường, ĐHKHTN

Năm sinh: 1976

Nơi công tác: Khoa Môi trường

Chuyên ngành: Môi trường đất và nước

Các công trình đã công bố trên các Tạp chí Quốc gia, Quốc tế:

 1. Lê Văn Khoa, Trần Thiện Cường, 1999. Đánh giá tác động của chất thải nhà máy Bia Viger - Việt Trì đến môi trường đất. Tạp chí Khoa học đất số 11/1999
 2. Trần Thiện Cường, 2000. Ảnh hưởng của cây trồng họ đậu thân gỗ đến pH và hàm lượng đạm trong đất. Thông báo Khoa học của các Trường Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2000
 3. Tran Thien Cuong, Le Van Khoa and Max Shelton, 2000. Leucaena research for agro - forestry systems in Vietnam - LEUCNET News, Australia, Issue number 8, 2000
 4. Trần Thiện Cường, 2001. Nghiên cứu các tính chất lý hoá học của đất dưới một số loại cây trồng làm thức ăn cho gia súc. Tạp chí Khoa học Đất số 15/2001.
 5. Le Van Khoa, Tran Thien Cuong and H.M.Shelton, 2002. Leucaenas for dairy animals in Vietnam. APANews, No 20, 2002
 6. Lê Văn Khoa, Trần Thiện Cường, Võ Văn Minh và nnk, Những vấn đề bức xúc về môi trường nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng. Tạp chí Khoa học Đất số 18/2003
 7. Lê Văn Khoa, Trần Thiện Cường. Giáo dục bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học ở Vườn Quốc gia YorkDon Đắklắk. Tạp chí Họat động Khoa học số 11/2003
 8. Trần Thiện Cường, 2005. Một số tính chất lý hóa học của đất ở các đầm nuôi tôm thâm canh tại xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, Tạp chí Khoa học đất số 22, 2005

Các công trình đã đăng trong Tuyển tập Hội nghị khoa học Quốc gia, Quốc tế:

 1. Trần Thiện Cường, Lê Đức, 2000. Ảnh hưởng của nghề nấu, tái chế chì (Pb) thủ công đến sức khoẻ cộng đồng và môi trường tại thôn Đông Mai, xã Chỉ Đạo, huyện Mỹ Văn, tỉnh Hưng Yên - Tuyển tập công trình khoa học, tháng 11/2000
 2. Trần Thiện Cường, 2000. Công nghệ sản xuất biogas và các vấn đề môi trường nông thôn. Tuyển tập công trình Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, tháng 11/2000.
 3. Trần Thiện Cường, Lê Văn Khoa, 2000. Cây keo dậu (Leucaena) và keo dậu lai KX2 F1 trong hệ thống nông lâm nghiệp Việt Nam - Tuyển tập công trình khoa học, tháng 11/2000.
 4. Le Van Khoa, Tran Thien Cuong, 2000. Some results of leucaena research in Vietnam. Vietnam Soil Scientists to the 17th World Congress of Soil Science BangKok, Thailand, August, 2000.
 5. Lê Văn Khoa, Trần Thiện Cường. Nghiên cứu các vấn đề môi trường bức xúc ở nông thôn Việt Nam. Báo cáo hội nghị Khoa học về Bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai tại Đồ Sơn, NXB Khoa học Kỹ thuật, 2003
 6. Trần Thiện Cường, Trần Khắc Hiệp, 2003. Một số ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến nông nghiệp và môi trường vùng ven đô thành phố Hà Nội. Báo cáo hội nghị Khoa học về Bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai tại Đồ Sơn, NXB Khoa học Kỹ thuật, 2003
 7. Trần Thiện Cường, 2004. Đánh giá ảnh hưởng của họat động nuôi tôm tới chất lượng môi trường đất vùng ven biển huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Tuyển tập báo cáo khoa hoc của Trường ĐHKHTN năm 2004
 8. Lê Văn Khoa, Trần Thiện Cường, 2005. Những vấn đề môi trường bức xúc theo các vùng sinh thái nông thôn Việt Nam. Tuyển tập báo cáo tại Hội nghị Môi trường Toàn quốc năm 2005
 9. Tran Thien Cuong, Le Duc, 2006. The impact of Lead recycling on public health and environment in Dong Mai craft oriented hamlet, Chi Dao Commune, Van Lam district, Hung yen Province. Vietnam Soil Science - Vietnam pedologists to the 18th World congress of Science, Phyladelphia, Pennsylvania, No 24, 2006, USA
 10. Tran Thien Cuong, 2006. Land use and the retoration of devastated areas of land. Vietnam Soil Science - Vietnam pedologists to the 18th World congress of Science, Phyladelphia, Pennsylvania, No 24, 2006, USA

Sách đã xuất bản:

 1. Lê Văn Khoa, Trần Thiện Cường, Nguyễn Xuân Cự và nnk. Cây keo dậu (Leucaena) và cây keo dậu lai KX2 trong hệ thống nông nghiệp Việt Nam. NXB Nông nghiệp. 2000
 2. Lê Văn Khoa, Trần Thiện Cường, và nnk, Môi trường nông thôn Việt Nam. NXB Nông nghiệp. 2002
 3. Lê Văn Khoa, Trần Thiện Cường, Trần Khắc Hiệp và Trịnh Thị Hải Yến, 2003. Hỏi đáp về tài nguyên và Môi trường. NXB Giáo dục
 4. Lê Văn Khoa, Trần Thiện Cường, Nguyễn Xuân Cự và Võ Văn Minh, 2003. Kỹ thuật xử lý môi trường nông thôn Việt Nam. NXBNông nghiệp
 5. Lê Văn Khoa, Trần Thiện Cường, Nguyễn Xuân Huân, 2005. Đất ngập nước. NXB Giáo dục

Các đề tài/dự án đã và đang chủ trì:

 1. Chủ trì nhánh đề tài cấp nhà nước "Xu thế sử dụng tài nguyên thiên nhiên và diễn biến môi trường tại các vùng sinh thái đặc trưng (núi cao, ven đô, ven biển, trung du và miền núi). Mã số KC.08.06.10 thuộc đề tài KC.08.06 Chương trình Bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai. 2002-2004
 2. Chủ trì đề tài "Nghiên cứu thiết kế Website Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên" Mã số TN05-23. 2005
 3. Chủ trì đề tài "Nghiên cứu ảnh hưởng của họat động nuôi tôm tới chất lượng môi trường đất, nước khu vực dải ven biển tỉnh Thái Bình" Đề tài do Quỹ hỗ trợ Châu Á tài trợ năm 2006

 Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   |