Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
PGS. TS Nguyễn Đình Dũng, Khoa Vật lý, ĐHKHTN

Năm sinh: 1952

Nơi công tác: Bộ môn Vật lý Lý thuyết, Khoa Vật lý

Chuyên ngành: Vật lý Lý thuyết

Các công trình đã công bố trên các Tạp chí Quốc gia, Quốc tế:

 1. Nguyen Dinh Dung, 1987. Kinhematitreskaia difracxia nheitronov vo kristallax so poliaridovannumi iadrami, Vestnik BGU, No.2, Ser.1, 1987, p.61-62.
 2. Nguyen Dinh Dung, 1988. Nheuprugoe rasseanhie poliaridovannux nheitronov na kristalle so poliaridovannumi iadrami pri utrete prelomlenhia i derkalnovo otragienhia, Vestnik BGU, No.3, Ser.1, 1988, p.6-9.
 3. Nguyễn Đình Dũng, 1990. Tán xạ không đàn hồi của các nơtron phân cực trong tinh thể phân cực được đặt trong từ trường ngoài biến thiên tuần hoàn. Tạp chí KH Đại học Tổng hợp Hà nội, N.3, 1990, tr. 12-13.
 4. Nguyễn Đình Dũng, 1990. Phản xạ nhiễu xạ của các nơtron trên tinh thể được đặt trong từ trường ngoài biến thiên. Tạp chí KH Đại học Tổng hợp Hà nội, N.4, 1990, tr. 60-63.
 5. Nguyễn Đình Dũng, 1992. Ảnh hưởng của sự gồ ghề của mặt biên "chân không - vật chất có các hạt nhân phân cực" lên phản xạ gương của các nơtron phân cực. Tạp chí KH Đại học Tổng hợp Hà nội, N.1, 1992, tr. 50-53.
 6. Nguyễn Đình Dũng, 1993. Tán xạ không đàn hồi của các nơtron trên tinh thể phân cực trong điều kiện có nhiễu xạ bề mặt. Tạp chí KH Đại học Tổng hợp Hà nội, N.1, 1993, tr. 59-62.
 7. Nguyễn Đình Dũng, 1994. Phản xạ toàn phần của nơtron phân cực trên mặt tinh thể phân cực khi có nhiễu xạ bề mặt. Tạp chí KH Đại học Tổng hợp Hà nội, N.1, 1994, tr. 23-25.
 8. Nguyen Dinh Dung, 1994. Surface Diffraction of Neutron by Polarized Crystal Placed in Periodical Variable Magnetic Field. Proceedings of the NCST of Vietnam, Vol. 6, N.2, 1994, p.41-45.
 9. Nguyễn Đình Dũng, 1997. Sự tiến động của spin của nơtron trong tinh thể có các hạt nhân phân cực được đặt trong từ trường ngoài biến thiên tuần hoàn. Tạp chí KH Đại học Quốc gia Hà nội, KHTN, T. XIII, N.3, 1997, tr.10-14.
 10. Nguyen Dinh Dung, 1992. Nuclear Scattering of Polarized Neutron by Crystal with Polarized Nucleus in Presence of Surface Diffraction. IC/92/335 ICTP, Miramare-Trieste, Italy, October 1992, p.1-7.
 11. Nguyen Dinh Dung, 1992. Total Diffraction Reflection of Polarized Neutrons by Crystal Surface with Polarized Nucleus. IC/92/349 ICTP, Miramare-Trieste, Italy, October 1992, p.1-6.

Các công trình đăng trong Tuyển tập Hội nghị Khoa học Quốc gia, Quốc tế

 1. Nguyễn Đình Dũng, 2000. Tán xạ hạt nhân của các nơtron phân cực trong chất sắt từ có các hạt nhân phân cực khi có sự phát xạ và hấp thụ phonon. Tuyển tập các công trình khoa học. Hội nghị KH trường ĐHKHTN lần thứ 2, ngành Vật lý, Hà nội 25-11-2000, trang 155-158.

Sách đã xuất bản:

 1. Cơ học lý thuyết. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000, 196 trang.
 2. Toán cho vật lý 3 (Lý thuyết nhóm và tenxơ). Sắp xuất bản tại NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Các đề tài và dự án đã và đang chủ trì

 1. Tham gia làm thư ký KH (Q. chủ trì đề tài 6 tháng). Đề tài cấp Bộ B91-05.26. Lý thuyết trường lượng tử, hạt nhân, vũ trụ. 1992.
 2. Tham gia làm thư ký KH (Q. chủ trì đề tài 6 tháng). Đề tài cấp Bộ B93-05.78. Nghiên cứu lý thuyết các quy luật về cấu trúc vật chất. 1995.
 3. Chủ trì đề tài. Đề tài cấp Đại học Quốc gia QG 95-05. Quang học hạt nhân trong môi trường đông đặc, ứng dụng trong vật lý hạt nhân. 1996.
 4. Tham gia làm thư ký KH. Đề tài cấp Đại học Quốc gia QT 96-07. Phát triển các phương pháp của lý thuyết chất rắn, trường, hạt nhân trong nghiên cứu cấu trúc và các tính chất vật lý của vật thể. 1998.

 Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   |