Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
Văn hóa trong toàn cầu hóa
Đó là tên của buổi hội thảo khoa học đã được Trường ĐHKHXH&NV phối hợp với Trung tâm Source - Trường Tâm lý Tổng hợp Pháp tổ chức tại Hội trường tầng 8 Nhà E Trường ĐHKHXH&NV trong 3 ngày từ 24 đến 26/7/2007.

Tham dự hội thảo có ngài Jean Françoi Blarel - Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Lộc - Giám đốc Trung tâm Source, Trường Tâm lý Tổng hợp Pháp, PGS.TS Nguyễn Văn Khánh - Hiệu trường Trường ĐHKHXH&NV. Cùng dự còn có nhiều giáo sư, nhà khoa học, học viên cao học, sinh viên người Pháp cũng như Việt Nam và những người quan tâm đến lĩnh vực văn hóa.

Tại phiên họp toàn thể, hội thảo đã được nghe một số báo cáo tham luận: Bản sắc văn hóa – bài học nào đúc kết từ mô hình của Việt Nam (tác giả Hữu Ngọc), Vài kết quả nghiên cứu giá trị của thanh niêm – học sinh sinh viên Việt Nam (GS. Phạm Minh Hạc), Văn hóa và sự thích nghi đổi mới, các khía cạnh văn hóa của sự thích nghi đổi mới vượt lên chính minh (GS. Boris Cyrulnick), Toàn cầu hóa kinh tế và toàn cầu hóa văn hóa (GS. Phạm Tất Dong)…

Với nội dung: Những vấn đề của nền văn hoá trước thực trạng toàn cầu hoá (tiếp cận từ góc độ tâm lý), tại 6 tiểu ban, các đại biểu đã tập trung thảo luận cho các báo cáo nhằm xác định được mối quan hệ giữa sức khoẻ tinh thần và sự thay đổi về văn hoá và xã hội; nắm bắt được vai trò của bối cảnh văn hoá trong thực hành tâm lý trị liệu… Nhiều ví dụ đã được đưa ra từ những cách nhìn đan xen nhau của các tác giả người Pháp và đồng nghiệp Việt Nam.

Phát biểu tại hội thảo, Đại sứ Cộng hòa Pháp Jean Françoi Blarel cũng như Hiệu trưởng Nguyễn Văn Khánh đều đã nhấn mạnh vai trò của văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa như hiện nay, làm thế nào để giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa mỗi dân tộc nhưng cũng không ngừng học hỏi, tiếp cận các nền văn hóa, tinh hoa của các dân tộc khác.

 Hải Linh - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   |