Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Phá vách ngăn tạo sự liên thông
Hội nghị Sơ kết công tác đào tạo Sau đại học theo tín chỉ giai đoạn 2006 – 2010 ở ĐHQGHN được tổ chức sáng 22/6/2011 tại Trường ĐHKHTN dưới sự chủ trì của GS.TSKH Vũ Minh Giang – Phó Giám đốc ĐHQGHN.

Tham gia Hội nghị có đại diện lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác SĐH các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN.
Trong báo cáo tình hình đào tạo Sau đại học giai đoạn 2006 - 2010, PGS.TS Lê Kim Long – Phó Ban Đào tạo cho biết: ĐHQGHN đã chuyển đổi 174 chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ từ năm học 2007 -2008. Các đơn vị đang rà soát, hoàn chỉnh các chương trình theo tiếp cận CDIO và xác định chuẩn đầu ra.
Nhờ cơ chế tự chủ cao trong việc tổ chức sắp xếp các danh mục các chuyên ngành đào tạo, trong thời gian qua ĐHQGHN đã mở được nhiều chương trình đào tạo mang tính liên ngành, phát huy nguồn lực trong đào tạo và nghiên cứu trong toàn ĐHQGHN. Tính đến hết năm 2010, ĐHQGHN có 116 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ với 121 chương trình đào tạo và 108 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ vói 110 chương trình đào tạo, tập trung vào thế mạnh truyền thống thuộc khoa học cơ bản.
Nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2011 - 2015, ĐHQGHN sẽ hoàn thiện hệ thống đề cương môn học và bổ sung các giáo trình, tài liệu tham khảo theo đề cương môn học làm cơ sở cho việc quản lí đào tạo.Tập trung đổi mới sâu hơn, tích cực hơn phương pháp giảng dạy, học tập và sự thay đổi mạnh mẽ cách thức tổ chức lớp học hiện nay. Tuyên truyền mạnh mẽ cho xã hội, nhà sử dụng lao động về sản phẩm và kết quả đào tạo tín chỉ. Áp dụng đào tạo tín chỉ cho các loại hình đào tạo không chính quy, đào tạo ngắn hạn, đào tạo từ xa, liên kết đào tạo quốc tế.
Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị đào tạo đã trình bày báo cáo sơ kết về công tác đào tạo SĐH theo tín chỉ giai đoạn 2006 – 2010 của đơn vị mình, đồng thời cũng trao đổi, thảo luận xoay quanh các vấn đề còn hạn chế trong lộ trình đào tạo, trong công tác quản lí và những giải pháp để từng bước nâng cao chất lượng đào tạo tín chỉ. 
Phát biểu kết luận, GS.TSKH Vũ Minh Giang khẳng định, ĐHQGHN là một cơ sở đào tạo định hướng phát triển thành đại học nghiên cứu tầm cỡ khu vực và quốc tế. Chính vì vậy, đào tạo SĐH theo phương thức tín chỉ là phù hợp với điều kiện của ĐHQGHN và đã gặt hái được những thành công nhất định. Phương thức đào tạo tín chỉ sẽ tạo sự chủ động cho người học và người học bắt buộc phải tham gia vào nghiên cứu. Bên cạnh đó, đào tạo theo tín chỉ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi sinh viên với các đại học khác trên thế giới.
GS.TSKH Vũ Minh Giang nhấn mạnh, đến nay phương thức đào tạo tín chỉ đã nhận được sự ủng hộ của các cán bộ, giảng viên trong ĐHQGHN. Đào tạo tín chỉ cũng đã phá được nhiều vách ngăn tạo ra sự liên thông và bước đầu tạo được nếp chủ động của người học. Đây là những thành công bước đầu nhưng rất quan trọng, tạo đường ray để chúng ta có thể tăng tốc ở giai đoạn tiếp theo.

 

 Việt Hà
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   |