Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án TRIG
Trong hai ngày 3, 4/8/2011, GS.TSKH Vũ Minh Giang, Phó Giám đốc ĐHQGHN đã làm việc với Trường ĐHCN và Trường ĐHKHTN về tiến độ triển khai Dự án đổi mới đào tạo và nghiên cứu (TRIG).

Đây là dự án đầu tư nhằm cải tiến và xây dựng mới các chương trình đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy và nghiên cứu, tạo dựng môi trường tốt cho đào tạo và NCKH. Dự án TRIG được bắt đầu thực hiện từ năm 2008, kết thúc vào tháng 6/2012.
Tại Trường ĐHCN và Trường ĐHKHTN, GS.TSKH Vũ Minh Giang đã nghe lãnh đạo nhà trường, cùng các ban chức năng báo cáo tiến độ thực hiện dự án. Sau 2 năm thực hiện Trường ĐHCN và Trường ĐHKHTN đã triển khai được nhiều nội dung và thu được nhiều kết quả quan trọng như: nâng cấp và xây dựng một số chương trình đào tạo, cử cán bộ ra nước ngoài học tập nâng cao trình độ, phát triển cơ sở hạ tầng cho quản lí, điều hành và nghiên cứu khoa học, giảng dạy và đổi mới tài liệu giảng dạy.
GS.TSKH Vũ Minh Giang - Phó Giám đốc ĐHQGHN
Tại buổi làm việc, GS.TSKH Vũ Minh Giang yêu cầu Trường ĐHCN và Trường ĐHKHTN bám sát mục tiêu, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, chú ý đến khối lượng công việc hoàn thành và chất lượng sản phẩm đầu ra. Phó Giám đốc đề nghị hai trường sớm đưa các chương trình đào tạo mới vào thực hiện, khai thác tốt các thiết bị được trang bị, đánh giá hiệu quả của việc cử cán bộ ra nước ngoài học tập và lưu ý tính bền vững của dự án thể hiện hiệu quả ở từng hợp phần.
Bên cạnh đó, các ban chức năng thường xuyên phối hợp, giúp đỡ, đôn đốc, giám sát để đạt tiến độ và kết quả sản phẩm đầu ra của dự án.
Phó Giám đốc tin tưởng rằng với sự cố gắng nỗ lực của hai trường, dự án TRIG sẽ đem lại diện mạo mới cho Trường ĐHKHTN và Trường ĐHCN nói riêng và ĐHQGHN nói chung.
 

 Việt Hà - VNU - Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   |