Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
10 tập thể và 30 cá nhân thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Ngày 25/7/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 725/QĐ/TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 10 tập thể và 30 cá nhân đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

 Cụ thể như sau:

I. Các tập thể được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:

1. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

2. Phòng Kế hoạch - Tài vụ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

3. Phòng Khoa học - Công nghệ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

4. Phòng Chính trị và Công tác sinh viên, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

5. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trường Đại học Ngoại ngữ.

6. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn.

7. Bộ môn Vật lý đại cương, Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

8. Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn.

9. Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo và Nghiên cứu phát triển giáo dục ĐHQGHN.

10. Khoa Quản trị Kinh doanh ĐHQGHN.

II. Các cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:

1. Ông Phùng Quốc Bảo, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Giám đốc Nhà Xuất Bản ĐHQGHN

2. Ông Nguyễn Quang Báu, Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Chủ nhiệm Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

3. Ông Hà Huy Bằng, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

4. Bà Nguyễn Hạnh Dung, Thạc sĩ, Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Anh - Mỹ, Trường Đại học Ngoại ngữ.

5. Ông Hà Đình Đức, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

6. Ông Vũ Đình Giáp, Tiến sĩ, Chánh Văn phòng ĐHQGHN.

7. Bà Lê Hồng Hà, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Chủ nhiệm Bộ môn Vật lý đại cương, Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

8. Ông Trương Quang Hải, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Phó Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển ĐHQGHN

9. Bà Hoàng Thị Xuân Hoa, Thạc sĩ, Phó Trưởng Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Anh - Mỹ, Trường Đại học Ngoại ngữ.

10. Ông Phạm Văn Huấn, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Phó Chủ nhiệm Khoa Khí tượng - Thuỷ văn - Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

11. Ông Trần Trọng Huệ, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

12. Ông Nguyễn Mộng Hùng, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

13. Ông Nguyễn Văn Hùng, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Phó chủ nhiệm Bộ môn Vật lý lý thuyết, KhoaVật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

14. Ông Lê Viết Dư Khương, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

15. Ông Nguyễn Văn Lãng, Trưởng phòng Quản trị - Bảo vệ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

16.  Ông Nguyễn Bảo Lập, Thạc sĩ, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Trường Đại học Ngoại ngữ.

17. Ông Nguyễn Văn Mùi, Phó Trưởng phòng Hành chính - Quản trị, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn.

18. Bà Nguyễn Phương Nga, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo và Nghiên cứu phát triển giáo dục ĐHQGHN.

19. Ông Vũ Đức Nghiệu, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn.

20. Bà Vũ Thị Quý, Phó Trưởng Ban Quan hệ Quốc tế ĐHQGHN.

21. Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Chủ nhiệm Bộ môn Toán học tính toán, Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

22. Ông Lưu Đức Hải, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Chủ nhiệm Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

23. Ông Nguyễn Đức Khả, Phó Chủ nhiệm Bộ môn Địa chính, Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

24. Bà Trần Thị Như Mai, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Phó Chủ nhiệm Khoa Hoá học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

25. Ông Vũ Văn Phái, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Khoa Điạ lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

26. Ông Trần Tân Tiến, Giáo sư, Tiến sĩ, Chủ nhiệm Khoa Khí tượng - Thuỷ văn - Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

27. Ông Hoàng Chí Thành, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Chủ nhiệm Bộ môn Tin học, Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

28. Ông Hoa Hữu Thu, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Chủ nhiệm Bộ môn Hoá học dầu mỏ, Khoa Hoá học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

29. Ông Đinh Văn Ưu, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Giám đốc Trung tâm Động lực và Môi trường biển, Khoa Khí tượng - Thuỷ văn - Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

30. Ông Lê Đình Vinh, Giảng viên chính, Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. 

 

 Thanh Tâm - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :