Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Xây dựng các ngành khoa học tự nhiên xứng tầm với sự phát triển của đất nước
Ngày 1/10/2011, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức năm học 2011. Tới dự có PGS.TS Phùng Xuân Nhạ - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực ĐHQGHN.

Năm học 2010 – 2011, Trường ĐHKHTN đã thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra trên các lĩnh vực thực hiện nhiệm vụ chiến lược, đổi mới quản trị đại học, xây dựng phát triển đội ngũ, tăng cường và phát triển các nguồn lực tài chính. Trường đã tích cực tham gia các sự kiện chính trị lớn của đất nước và thủ đô, giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng, đạt nhiều thành tích trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và nâng cao đời sống của cán bộ viên chức.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Giám đốc Thường trực Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh: Phát triểnPGS.TS Phùng Xuân Nhạ - Phó Giám đốc Thường trực ĐHQGHN - phát biểu chỉ đạo khoa học cơ bản tạo ra lợi thế, đặc thù cho sự phát triển của đất nước. Vì vậy, các sản phẩm của Trường ĐHKHTN rất cần cho xã hội nói chung và các ngành khoa học ứng dụng nói riêng. Tuy nhiên, khoa học cơ bản ngày nay còn có tính ứng dụng, do vậy đòi hỏi Trường ĐHKHTN cần có sự chuyển biến rất lớn để thích ứng với điều kiện mới.
Về lộ trình và cách thức triển khai các nhiệm vụ năm học 2011-2012, Phó Giám đốc đề nghị, Trường ĐHKHTN căn cứ vào các mục tiêu trong chiến lược, chia thành các nhóm chương trình, đề án, dự án cụ thể với các điều kiện nguồn lực, cơ chế kèm theo, đảm bảo tính khả thi. Trường ĐHKHTN cần quan tâm đến việc chuyển đổi chương trình; xúc tiến tuyển sinh; tăng cường đội ngũ giảng viên và quản lí, điều kiện làm việc đảm bảo, thiết lập và củng cố các mối quan hệ đối tác, xây dựng giáo trình học liệu các ngành thuộc nhiệm vụ chiến lược; đào tạo tiếng Anh cho sinh viên; công tác nghiên cứu khoa học chuyển từ nghiên cứu cá nhân sang nghiên cứu nhóm, gắn với những chương tình mục tiêu cụ thể có chất lượng và những sản phẩm đỉnh cao, tăng những phát minh sáng chế; về cơ sở vật chất cần tập trung vào các dự án đầu tư chiều sâu.
Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2011-2012, Phó Giám đốc yêu cầu Trường ĐHKHTN cần đổi mới bộ phận hành chính, tài chính, kế hoạch; mạnh dạn giao việc cho các nhà khoa học trẻ; khai thác tối đa các chính sách tài chính cho phép, tăng nguồn thu từ các đề án, dự án hợp tác quốc tế; nâng cao đời sống cho cán bộ viên chức theo nguyên tắc không bình quân, khuyến khích những người có năng lực. ĐHQGHN luôn đồng hành cùng Trường ĐHKHTN tháo gỡ khó khăn, tập trung lực lượng để thực hiện những nhiệm vụ lớn.
Phó Giám đốc tin tưởng rằng, với truyền thống, tiềm năng và sự nỗ lực của tập thể cán bộ viên chức, Trường ĐHKHTN sẽ có những bước chuyển mới, tiếp tục xây dựng khoa học cơ bản nói chung, khoa học tự nhiên nói riêng xứng tầm với sự phát triển của đất nước.
 

 Việt Hà - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   |