Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Phiên họp thứ nhất Hội đồng quản lí Quỹ phát triển ĐHQGHN
Chiều 20/10/2011, Phiên họp lần thứ nhất Hội đồng quản lí Quỹ phát triển ĐHQGHN đã diễn ra dưới sự chủ trì của PGS.TS Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực ĐHQGHN.

Tại phiên họp, Hội đồng đã bầu GS.TS Mai Trọng Nhuận, Giám đốc ĐHQGHN làm Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ, PGS.TS Phùng Xuân Nhạ, thành viên sáng lập làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản lí Quỹ.
Hội đồng cũng đã quyết nghị thông qua chức danh Giám đốc, kiêm chủ tài khoản của Quỹ, Phó Giám đốc Quỹ, cán bộ phụ trách kế toán, các thành viên Ban Kiểm soát Quỹ, trao đổi thông qua việc thành lập các đơn vị, tổ chức trực thuộc Quỹ và số lượng cán bộ làm việc tại Quỹ, địa điểm đặc trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, trang thiết bị,... Hội đồng nhất trí bầu PGS.TS Phùng Xuân Nhạ làm Giám đốc, kiêm chủ tài khoản của Quỹ.
Cũng tại phiên họp lần này, các thành viên của Hội đồng đã trao đổi thảo luận về phương hướng kế hoạch hoạt động, các quy định về quản lí, sử dụng nguồn thu, chi, định mức chi tiêu cho công tác quản lí Quỹ, kế hoạch tài chính, báo cáo quyết toán của Quỹ.
Quỹ Phát triển ĐHQGHN (VNU-Fountion) được thành lập theo Quyết định số 3737/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 của Chủ tịch UNBD thành phố Hà Nội. Quỹ được thành lập và hoạt động từ nguồn vốn ban đầu của ĐHQGHN và tự tạo trên cơ sở hoạt động dịch vụ, vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ, các khoản đóng góp hoàn toàn tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và các hoạt động khác. Mục đích của Quỹ là hỗ trợ cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của ĐHQGHN có nhiều cơ hội thuận lợi trong công tác giảng dạy, nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ và chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học đồng thời nâng cấp cơ sở vật chất, kỹ thuật góp phần xây dựng và phát triển ĐHQGHN ngang tầm các đại học tiên tiến trong khu vực, tiến tới đạt trình độ quốc tế.

 Việt Hà - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   |