Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hội nghị cán bộ viên chức Khoa Luật
Sáng 11/11/2011, Khoa Luật – ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức nhằm tổng kết các kết quả hoạt động trong năm học 2010 – 2011 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2011 – 2012.

Tới dự hội nghị có đại diện lãn đạo một số ban chức năng, Công đoàn ĐHQGHN và Khoa Sau đại học, ĐHQGHN.
Theo báo cáo của GS.TS Phạm Hồng Thái – Chủ nhiệm Khoa trình bày tại hội nghị, tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên Khoa đã đạt được nhiều thành tích quan trọng trong năm học vừa qua, từng bước khẳng định vị thế, uy tín và sự tin cậy của các đơn vị đối tác trong và ngoài nước. Khoa đã tổ chức thành công 7 hội thảo khoa học quốc tế và tập huấn; xuất bản 3 giáo trình và 11 sách chuyên khảo. Đội ngũ cán bộ khoa học của Khoa đã có 103 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong đó có 3 bài báo quốc tế; bảo vệ thành công 14 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Năm học 2011 - 2012, Khoa Luật đề ra một số chỉ tiêu: 3 bài báo quốc tế; 100 bài báo/báo cáo khoa học trong nước và quốc tế; 05 sách chuyên khảo,…
Tại hội nghị, với tinh thần xây dựng, vì sự phát triển của Khoa, các cán bộ viên chức đã thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến: cơ sở vật chất; giảng đường; điều kiện đảm báo chất lượng đào tạo; mức thu nhập tăng thêm của cán bộ; việc quản lý đề tài, dự án, bồi dưỡng sau đại học và đặc biệt là công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ của Khoa,…

 Đỗ Ngọc Diệp - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   |