Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Thành công của từng cá nhân tạo nên thành công của tổ chức
Đó là nhận định của GS.TS Mai Trọng Nhuận, Giám đốc ĐHQGHN, tại khóa tập huấn Quản trị Nguồn nhân lực tổ chức trong hai ngày 15 và 16/12/2011.

Khóa tập huấn nhằm nâng cao kĩ năng cho cán bộ chuyên trách tại ĐHQGHN về công tác quản lý cán bộ như Luật Viên chức, cập nhật một số văn bản mới của Nhà nước và ĐHQGHN; hướng dẫn thực hiện một số quy trình về công tác cán bộ, tuyển dụng, nâng lương, bổ nhiệm nhân sự, kí hợp đồng, nâng ngạch, chuyển ngạch,... Khóa tập huấn còn là cơ hội để các học viên có dịp chia sẻ những kinh nghiệm, trao đổi, thảo luận các vấn đề vướng mắc tại đơn vị.
Phát biểu chỉ đạo, GS.TS Mai Trọng Nhuận nhấn mạnh, quản trị nguồn nhân lực là phát huy phẩm chất, năng lực, sáng tạo, sự cống hiến của mỗi cá nhân góp phần tạo nên thành công của tổ chức. Đồng thời GS cũng đã giới thiệu về Quản trị nguồn nhân lực tại các trường ĐH tiên tiến theo phương pháp phân tích chuỗi, nguyên lý Pareton… GS mong muốn khóa tập huấn này sẽ giúp các học viên làm công tác tổ chức cán bộ ở các đơn vị chuyên nghiệp hơn, cập nhật nhiều thông tin văn bản mới.
Cũng tại khóa tập huấn, các học viên đã được nghe PGS.TS Lê Kim Long – Trưởng Ban tổ chức Cán bộ - trình bày về kết quả công tác Quản trị Nguồn nhân lực ở ĐHQGHN trong những năm qua, phương hướng, chỉ tiêu phát triển nguồn nhân lực trong những năm tới.
 
 

 Quốc Toản - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   |