Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Chuyên nghiệp hóa công tác Kế hoạch Tài chính
Ngày 22/12/2011,ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác kế hoạch – tài chính năm học 2011-2012.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Ban Giám đốc ĐHHGHN, đại diện lãnh đạo và cán bộ làm công tác kế hoạch tài chính của các đơn vị trực thuộc.
Trong Báo cáo Công tác Kế hoạch tài chính năm 2010-2011 trình bày trước Hội nghị, PGS.TS Vũ Đức Minh, Trưởng Ban Kế hoạch Tài chính đã nêu một bức tranh với nhiều khởi sắc của năm học vừa qua. Năm học 2010 - 2011, ĐHQGHN đã xây dựng và ban hành hệ thống kế hoạch tài chính đạt các yêu cầu của nhiệm vụ ngay từ đầu năm học; công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc các đơn vị về công tác kế hoạch được tăng cường; công tác chỉ đạo, phối hợp giữa Văn phòng, các ban chức năng với các đơn vị đã có sự chuyển biến rõ rệt. Việc phân bổ ngân sách theo nhiệm vụ gắn với kết quả đầu ra, có thêm hệ số các ngành khó tuyển, đảm bảo về cơ bản nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm của ĐHQGHN; nguồn thu sự nghiệp vượt chỉ tiêu, nguồn kinh phí tài trợ, viện trợ tăng; thu nhập của cán bộ tăng hơn năm học trước; thành lập quỹ phát triển ĐHQGHN… Đã mua giáo trình nhiệm vụ chiến lược, bổ sung danh mục báo, tạp chí thường xuyên, bổ sung, nâng cấp giảng đường, phòng thí nghiệm, phòng làm việc vượt kế hoạch đề ra,... 
PGS.TS Vũ Đức Minh cũng đã chỉ ra một số tồn tại là: còn có kế hoạch của một số đơn vị chưa nêu rõ việc tích hợp các nguồn kinh phí, tiến độ, điều kiện đảm bảo các nhiệm vụ ưu tiên dẫn đến tính khả thi của kế hoạch chưa cao; chưa ban hành chế tài xử lí trong công tác kế hoạch; việc giải ngân kinh phí chậm; việc mua giáo trình phục vụ đào tạo tín chỉ, sách tham khảo chưa đạt kế hoạch đề ra; việc sử dụng cơ sở vật chất dùng chung chưa thực sự đảm bảo tính liên thông, liên kết trong toàn ĐHQGHN,...
Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị đã thảo luận sôi nổi góp ý cho Báo cáo Công tác Kế hoạch Tài chính năm học 2011 – 2012, Báo cáo Công khai Nguyên tắc phân bổ dự toán ngân sách năm 2011, Dự thảo Nguyên tắc phân bổ ngân sách năm 2012. Các ý kiến phần lớn tập trung vào các khó khăn, vướng mắc và các giải pháp khắc phục những tồn tại trong công tác kế hoạch – tài chính tại đơn vị mình.
Kết luận Hội nghị, GS.TS Mai Trọng Nhuận, Giám đốc ĐHQGHN yêu cầu trong năm học 2011-2012, các đơn vị phải chuyên nghiệp hóa công tác KHTC; thực hiện phân bổ tài chính nhanh, phù hợp; xây dựng và thực hiện chế tài xử lý, khen thưởng và phân bổ nguồn lực dựa vào chất lượng, số lượng sản phẩm, chỉ tiêu, hiệu quả và tiến độ thực hiện kế hoạch; chỉ đạo quyết liệt, dứt điểm từng hạng mục, đạt sản phẩm, chỉ tiêu đề ra đúng tiến độ; triển khai kế hoạch nhiệm vụ theo trọng tâm, có tính đột phá; phân công rõ ràng, thực hiện đúng trách nhiệm, phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao, đảm bảo điều phối thống nhất trong toàn ĐHQGHN, đẩy mạnh liên thông liên kết.
Đối với công tác tài chính, Giám đốc yêu cầu các đơn vị xây dựng và thực hiện kế hoạch Ngân sách khoa học, khả thi; tăng tính tự chủ, chịu trách nhiệm của các đơn vị trong việc tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ, dự án, hoàn thành 100% các chỉ tiêu KHNV, đảm bảo điều phối thống nhất; đa dạng hóa hoạt động nhằm tăng nguồn thu sự nghiệp và nâng cao thu nhập cho cán bộ, viên chức; hoàn thiện quy trình xây dựng và phát triển dự án; đổi mới phương thức phân bổ giao dự toán NSNN theo ngành có trọng số, điều kiện đảm bảo chất lượng, theo chỉ tiêu KHNV; hoàn thiện nguyên tắc, quy trình và thực hiện tốt việc thanh toán kinh phí giảng dạy các môn chung; chủ động triển khai các giải pháp giải ngân đúng tiến độ, gắn với trách nhiệm của cá nhân, tập thể có liên quan; thanh toán kịp thời, thực hiện tự kiểm toán, tự kiểm tra, giám sát, cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu qua mạng và báo cáo theo quy định; áp dụng sâu rộng quản lý tài chính bằng công nghệ thông tin và truyền thông, trong đó có phần mềm thống nhất trên cổng thông tin điện tử; làm việc với cán bộ ban ngành để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế tài chính, thu chi.
Về công tác quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị, Giám đốc nhấn mạnh, cần xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển và khai thác cơ sở vật chất tại các quận nội thành Hà Nội; hoàn thiện và ban hành quy định về sử dụng, quản lý, phát triển có sở vật chất dùng chung; bàn giao và tiếp nhận nhanh chóng các công trình đã hoàn thành của dự án Hòa Lạc đưa vào sử dụng có hiệu quả; củng cố cơ sở hạ tầng CNTT-TT và các dịch vụ mạng; phát triển và áp dụng các phần mềm quản lý; triển khai Dự án phát triển cơ sở học liệu ở dạng in và số hóa từng bước đạt chuẩn quốc tế; triển khai có hiệu quả bộ học liệu điện tử đào tạo 100 kĩ năng mềm theo chuẩn quốc tế; cấp đủ kinh phí cho việc biên soạn giáo trình và bài giảng, mua bộ giáo trình cho chương trình đào tạo Nhiệm vụ chiến lược, Tài năng, Chất lượng cao...

 Việt Hà - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   |