Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Nâng cao tính chuyên nghiệp công tác văn phòng
Hội nghị công tác văn phòng ĐHQGHN diễn ra ngày 23/12/2011 với sự tham gia của đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác văn phòng trong toàn ĐHQGHN.

PGS.TS Phùng Xuân Nhạ - Ủy viên Dự khuyết BCHTW Đảng, Phó Giám đốc thường trực ĐHQGHN chủ trì hội nghị. Tới dự hội nghị còn có bà Nguyễn Thị Thuỷ - Phó Vụ trưởng Vụ Hành chính Văn phòng Chính phủ
Hội nghị đã nghe TS. Đinh Văn Toàn - Chánh Văn phòng ĐHQGHN trình bày báo cáo tổng kết và giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác Văn phòng (VP) năm học 2011-2012. Tiếp đó, các đại biểu thảo luận tập trung vào các vấn đề: những hạn chế trong công tác VP của ĐHQGHN và nguyên nhân của những hạn chế ấy; thảo luận các chủ trương chính sách và cơ chế hoạt động để nâng cao hiệu quả công tác VP; cơ chế phối hợp liên thông giữa các bộ phận đầu mối ở các đơn vị trong toàn ĐHQGHN, cũng như giữa ĐHQGHN với các cơ quan bên ngoài…
Cũng tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thuỷ - Phó Vụ trưởng Vụ Hành chính Văn phòng Chính phủ đã trao đổi một số kinh nghiệm hoạt động của Văn phòng Chính phủ trong việc: chuẩn hoá quy trình xử lý công văn; tuyển chọn đội ngũ cán bộ chuyên môn cao; xây dựng cơ chế khen thưởng, phân công trách nhiệm rõ ràng trong công tác VP.. Bà Thuỷ đánh giá: ĐHQGHN đã có những kết quả tốt trong công tác VP song cũng có nhiều mặt hoạt động cần cải tiến. Bà cũng khẳng định: là nơi đào tạo hàng đầu cả nước về công tác văn thư lưu trữ nên ĐHQGHN có nhiều lợi thế cần phát huy để nâng cao hiệu quả của công tác này.
Trong bài phát biểu kết thúc Hội nghị, Phó Giám đốc Phùng Xuân Nhạ đã nhấn mạnh một số điểm:
- Đánh giá cao sự cố gắng của các cấp lãnh đạo và chuyên viên chuyên trách trong công tác VP, khẳng định những đóng góp của công tác VP giúp thông tin hai chiều giữa lãnh đạo ĐHQGHN và các đơn vị được thông suốt, chính xác và kịp thời, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển ĐHQGHN.
- Dù có những kết quả tốt trong thời gian qua song công tác VP vẫn còn những hạn chế: chất lượng và xử lý văn bản tiến độ còn chưa được như kỳ vọng; công tác tham mưu tổng hợp, thống kê chưa chuyên nghiệp, chưa đáp ứng được yêu cầu của ĐHQGHN. 
- Nguyên nhân của những hạn chế trên là: chưa quán triệt đúng vai trò, chức năng của VP như là bộ phận tham mưu giúp việc quan trọng cần được quan tâm đầu tư đúng mức; một bộ phận chuyên viên chuyên trách công tác văn phòng chưa thật sự có tinh thần trách nhiệm cao; các văn bản hướng dẫn và chế tài xử lý chưa thích hợp và hiệu quả do chưa bám sát vào thực tiễn công việc; tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ chưa cao …
- Để nâng cao hiệu quả và tính chuyên nghiệp trong công tác văn phòng, trong thời gian tới cần tập trung vào một số giải pháp trọng tâm:
Một là nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm và tầm quan trọng của công tác VP trong đội ngũ lãnh đạo và chuyên viên, đặc biệt phải quán triệt nhận thức coi công tác VP là trách nhiệm chung của từng đơn vị mà đầu mối chính là bộ phận VP ĐHQGHN.
Hai là tăng cường năng lực của lãnh đạo và chuyên viên trong công tác VP. Trước mắt, đề nghị Văn phòng ĐHQGHN lập Đề án nâng cao năng lực đội ngũ VP toàn ĐHQGHN, trong đó quy hoạch tổng thể, điều tra, khảo sát, đánh giá các vị trí xem mức độ đáp ứng công việc của đội ngũ cán bộ, trên cơ sở đó có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng.
Ba là tăng cường kiểm tra, kiểm soát và có chế tài thưởng phạt phù hợp. Liên quan đến giải pháp này, đề nghị VP ĐHQGHN xây dựng quy trình xử lý văn bản với sự phân công trách nhiệm cụ thể, xây dựng cơ chế phối hợp hoạt động giữa VP ĐHQGHN và các đơn vị trong và ngoài ĐHQGHN. Đối với công tác tổng hợp, thư ký, VP ĐHQGHN đầu mối chỉ đạo chuẩn hoá hệ thống mẫu văn bản thống kê trong toàn ĐHQGHN.
Bốn là, cần sớm xây dựng và triển khai đề án nâng cao hiệu quả sử dụng của các nguồn lực chung tạo môi trường cảnh quan đẹp, phù hợp với điều kiện, vị thế và yêu cầu nhiệm vụ của ĐHQGHN. Theo quy hoạch đó, các mối quan hệ phối hợp trong hoạt động dịch vụ cần quy về một đầu mối; chuyên nghiệp hoá dịch vụ; thống nhất trong việc phối hợp hoạt động giữa các đơn vị trong ĐHQGHN liên quan đến vấn đề môi trường cảnh quan, an ninh, dịch vụ…
Phó Giám đốc Phùng Xuân Nhạ yêu cầu các công việc trên cần được đốc thúc triển khai khẩn trương, đúng tiến độ và có họp định kỳ để đánh giá hiệu quả công việc. Phó Giám đốc cũng bày tỏ tin tưởng rằng nếu có sự đồng tâm nhất trí và có cách làm đúng thì hiệu quả và tính chuyên nghiệp của công tác VP trong toàn ĐHQGHN sẽ được nâng cao.
Tại Hội nghị, Phó Giám đốc Phùng Xuân Nhạ đề xuất với Văn phòng Chính Phủ:
- Đề nghị coi ĐHQGHN là một đầu mối về văn bản của Chính phủ, để các thông tin chỉ đạo của Chính phủ đến với ĐHQGHN được thường xuyên, kịp thời.
- ĐHQGHN được tham gia tích cực thực hiện chủ trương, kế hoạch của Chính phủ trong việc nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ VP, trở thành một thành viên của cộng đồng của những người làm công tác VP của toàn ngành, qua đó thúc đẩy việc chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.
- ĐHQGHN sẽ tham gia tích cực vào các kế hoạch, dự án về cải cách hành chính của Chính phủ.

 Thanh Hà - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   |