Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Văn hoá truyền thông trong thời kỳ hội nhập
Là tên hội thảo do Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức ngày 22/2/2012.

Hội thảo có 50 tham luận của các nhà nghiên cứu, nhà quản lý và những người hoạt động báo chí trong cả nước, bàn về các nội dung xoay quanh hai vấn đề lớn: Những vấn đề lý luận về văn hoá truyền thông và Văn hoá truyền thông trong hoạt động tác nghiệp báo chí.
Các tham luận khẳng định sức mạnh to lớn của truyền thông trong việc truyền tải tới công chúng những khối lượng thông tin lớn với tốc độ nhanh chóng, cách thức chuyên nghiệp, đáp ứng ngày càng tốt hơn thị hiếu khác nhau của các nhóm công chúng, tác động mạnh mẽ và tích cực đến đời sống kinh tế - văn hoá - chính trị - xã hội của đất nước. Truyền thông đại chúng đã trở thành một bộ phận của văn hoá đại chúng, tác động đến sự vận động và phát triển của cả nền văn hoá. Trên cơ sở đó, nhiều vấn đề được đặt ra: người làm truyền thông có vai trò như thế nào trong mối quan hệ “cộng sinh” giữa truyền thông đại chúng và văn hoá đại chúng? đâu là những chuẩn mực cần có về kiến thức, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp để người làm truyền thông thực hiện tốt nhiệm vụ của mình ? vai trò của các cơ sở đào tạo nhân lực ngành báo chí - truyền thông cũng như các hội nghề nghiệp trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và kỹ năng nghề nghiệp...

 Thanh Hà - Ảnh: Thành Long - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   |