Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập sửa đổi Hiến pháp 1992
Ngày 22/02/2012, diễn ra phiên họp thứ 2 của Ban chỉ đạo và Tổ biên tập phương án sửa đổi Hiến pháp 1992 với sự tham gia của nhiều nhà khoa học hàng đầu của ĐHQGHN.

Với tinh thần của phiên họp trước, lần này, các vị đại biểu đã có buổi thảo luận sôi nổi, thẳng thắn về phương pháp tiếp cận, cách thức xây dựng và đề xuất các phương án bổ sung, sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để trình Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 của Quốc hội.
Phát biểu tại phiên họp, GS.TS Mai Trọng Nhuận, Giám Đốc ĐHQGHN, Trưởng Ban chỉ đạo nhấn mạnh phương hướng, mục tiêu và nội dung phương án sửa đổi Hiến pháp 1992 của ĐHQGHN. Đồng thời yêu cầu các vị đại biểu, Tổ Biên tập, Tổ thư ký nhanh chóng tập hợp, hệ thống các ý kiến đóng góp để đưa ra thảo luận trong phiên họp tới.
Bên cạnh đó, GS.TSKH Vũ Minh Giang, Phó Giám đốc ĐHQGHN khẳng định: với đội ngũ các nhà khoa học hùng hậu trong ngành luật, cùng các nhà khoa học đầu ngành khác như khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ... ĐHQGHN có thể xây dựng một phương pháp tiếp cận tổng quát, toàn diện với nhiều chiều tham chiếu, nhận xét mang lại một sản phẩm chất lượng xứng đáng với vị thế của ĐHQGHN.
Hiện tại, ĐHQGHN là một trong 4 đơn vị được Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 giao nhiệm vụ xây dựng phương án về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 của nước ta.
 
 

 

 Quốc Toản - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   |