Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Nhiệm vụ chiến lược là giải pháp đúng đắn thúc đẩy sự phát triển của ĐHQGHN
Ngày 24/2/2012 các Phó Giám đốc ĐHQGHN: GS.TSKH Vũ Minh Giang, PGS.TS Nguyễn Kim Sơn cùng đại diện ban Tổ chức cán bộ, Ban Đào tạo, Ban Khoa học và Công nghệ, Ban Chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược đã có buổi làm việc tại Trường ĐHKHXH&NV.

GS.TS Nguyễn Văn Khánh - Hiệu trưởng Trường cùng đại diện lãnh đạo các phòng chức năng, Khoa Lịch sử, Khoa Ngôn ngữ học đã tham dự buổi làm việc.
Sau khi trình bày bức tranh toàn cảnh cùng nhiều vấn đề cụ thể về tình hình triển khai ở từng đề án thành phần, GS.TS Nguyễn Văn Khánh đã kiến nghị một số điểm:
- ĐHQGHN và Ban Chỉ đạo NVCL sớm phê duyệt 3 đề án thành phần của Trường ĐHKHXH&NV.
- Chỉ đạo kiên quyết hơn và có giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên các ngành KHXH&NV.
- Do KHXH&NV có những đặc thù riêng nên đề nghị cần có lộ trình mềm dẻo để thực hiện việc nâng cao trình độ tiếng Anh cho sinh viên đạt chuẩn một cách hợp lý; cho các đơn vị chủ động hơn trong việc sử dụng tiếng Anh trong giảng dạy chuyên môn.
- Điều chỉnh lại một số mục NVCL cho hợp lý hơn.
- Có hướng dẫn cụ thể giải quyết những trường hợp sinh viên, học viên chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn bảo vệ luận văn bằng tiếng Anh thuộc NVCL.
Sau khi nghe các ý kiến, GS. TSKH Vũ Minh Giang đã kết luận một số điểm: 
Một là, NVCL là giải pháp để thực hiện sứ mệnh của ĐHQGHN. Đây là một chủ trương đúng đắn, phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện của ĐHQGHN nhằm thực hiện lộ trình trở thành một trung tâm đại học đào tạo nhân lực chất lượng cao, trình độ cao đạt chuẩn khu vực và quốc tế. NVCL là một giải pháp quan trọng thúc đẩy sự phát triển của ĐHQGHN.
Hai là, NVCL không phải là một chương trình đặc biệt, mà được hiểu là giải pháp đẩy nhanh những chương trình đào tạo có những điểm trội vượt so với các chương trình khác, bằng các đầu tư và tạo điều kiện đặc biệt để đẩy nhanh trình độ lên đẳng cấp quốc tế.
Ba là, NVCL đòi hỏi nhận thức sâu sắc và tính sẵn sàng rất cao của đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên.
Bốn là, KHXH&NV có những cái khó và đặc thù riêng và đưa ra được chuẩn quốc tế của KHXH&NV là rất khó. Điều này cần những trao đổi, bàn luận và điều chỉnh thêm.
Năm là, trọng tâm của NVCL là đào tạo đội ngũ đạt chuẩn quốc tế vì để có một ngành, chuyên ngành chất lượng cao đạt chuẩn quốc tế thì căn cốt nhất là đội ngũ cán bộ. Bên cạnh đó, sản phẩm đào tạo cũng phụ thuộc chặt chẽ vào chất lượng đội ngũ cán bộ. Do đó, đào tạo đội ngũ cán bộ đạt chuẩn có ý nghĩa quyết định cho sự thành công của NVCL. Tuy nhiên, đào tạo đội ngũ cán bộ không thể vội vàng mà phải có các kế hoạch và chương trình đào tạo cụ thể, trên cơ sở phải phân khúc và đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ hiện tại.
Sáu là, những vấn đề Trường ĐHKHXH&NV gặp phải về trình độ ngoại ngữ, chất lượng đầu vào, nhìn từ góc độ quản lý đều là các vấn đề kỹ thuật có thể xử lý được. Nhưng đối với KHXH&NV cần có lộ trình cụ thể để nâng dần trình độ tiếng Anh cho sinh viên, học viên trên cơ sở bám chặt theo chuẩn đầu ra.
Bảy là, sinh viên, học viên NVCL có những ưu tiên và yêu cầu cao về NCKH.
Tám là, thống nhất quan nhiệm giữa số lượng và chất lượng. Không chạy theo số lượng để giữ vững chất lượng đào tạo. Về các chương trình đào tạo thuộc NVCL, cần dựa vào những chương trình đào tạo tiên tiến của nước ngoài và đưa thêm vào đó những yếu tố phù hợp với Việt Nam.
Chín là, NVCL là một chủ trương lớn, đúng đắn nhằm đưa chất lượng đào tạo và NCKH đạt chuẩn quốc tế. Những kết quả ban đầu đạt được dù khiêm tốn nhưng đủ để chúng ta khẳng định và tin tưởng vào hướng đi này. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, những bất cập nảy sinh cần được trao đổi và hiệu chỉnh cho phù hợp. Tuy nhiên, phải khẳng định rằng, bên cạnh trình độ chuyên môn, việc nâng cao trình độ ngoại ngữ của đội ngũ cán bộ cũng như sản phẩm đào tạo là nhiệm vụ và căn cứ quan trọng để đánh giá việc đạt chuẩn quốc tế.

 Thanh Hà - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   |