Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hoàn thiện cơ sở dữ liệu cổng thông tin cán bộ
Chiều 6/3/2012, ĐHQGHN tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai việc khai thác cổng thông tin cán bộ cho lãnh đạo các đơn vị, Phòng Tổ chức cán bộ, bộ phận nhân sự, các chuyên viên phụ trách công tác kê khai cán bộ của các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN. GS.TS Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc ĐHQGHN chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh giá trong thời gian vừa qua, ĐHQGHN đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị tổ chức triển khai cổng thông tin điện tử cán bộ. Đến nay, tất cả 3302 cán bộ ĐHQGHN đã kê khai thông tin cá nhân. Tuy nhiên, nhiều cán bộ vẫn chưa khai đầy đủ thông tin hoặc kê khai còn một số sai sót, nên cơ sở dữ liệu về cán bộ chưa thật hoàn chỉnh, chưa đáp ứng việc chiết xuất dữ liệu phụ vục công tác thống kê, quản lý.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, GS.TS Nguyễn Hữu Đức đánh giá cao kết quả đã đạt được và hoan nghênh nỗ lực của các đơn vị trong việc triển khai cổng thông tin cán bộ trong thời gian vừa qua. Phó Giám đốc cho biết, ĐHQGHN đã xây dựng được kho cơ sở dữ liệu cán bộ của ĐHQGHN rất đồ sộ và quí giá. Tuy nhiên, để có thể đưa vào sử dụng chính thức phục vụ công tác quản lý, thống kê, các đơn vị cần kiểm tra và khẳng định thông tin đã kê khai, đồng thời bổ sung các thông tin còn thiếu của một số cán bộ. GS cũng đã trực tiếp minh họa và trình bày nội dung tập huấn sử dụng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ trong trong tác xây dựng số liệu thống kê, báo cáo và quán triệt kế hoạch hoàn thành công tác xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ của ĐHQGHN và đưa vào sử dụng trong tháng 3 năm 2012. Được biết, các đơn vị đang tố chức các tổ công tác để thẩm định, bố sung thông tin cán bộ của đơn vị mình. Ban TCCB và TT UDCNTT sẽ triển khai kế hoạch kiểm tra và khẳng định số liệu của các đơn vị từ ngày 9/3/2012. Ba đơn vị có số lượng cán bộ lớn nhất là Trường ĐHKH Tự nhiên, ĐHKHXH-NV và ĐH Ngoại ngữ sẽ được kiểm tra cuối cùng vào ngày 20/3/2012.

 VH - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   |