Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Phát huy thế mạnh liên thông liên kết và hợp tác toàn diện
Chiều 5/3/2012, ĐHQGHN tổ chức cuộc họp về triển khai Quyết định số 1291/QĐ-ĐT của Giám đốc ĐHQGHN về việc giao nhiệm vụ cho Khoa Y - dược và Trường ĐH Khoa học Tự nhiên kết hợp tổ chức đào tạo ngành Bác sĩ đa khoa và ngành Dược học theo mô hình kết hợp - kế tiếp (a+b).

GS.TS Nguyễn Hữu Đức - Phó Giám đốc ĐHQGHN chủ trì hội nghị.

Các đại biểu thống nhất rằng đào tạo theo mô hình kết hợp - kế tiếp (a+b) sẽ phát huy thế mạnh liên thông liên kết và hợp tác toàn diện giữa các đơn vị của ĐHQGHN và phát huy được thế mạnh chuyên môn đặc thù của từng đơn vị, phát triển tầm nhìn, năng lực tổng hợp liên ngành, tinh thần cộng đồng cho cán bộ, giảng viên, người học, góp phần đào tạo nguồn nhân lực phi truyền thống, chất lượng cao. Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Khoa Y - dược đã có sự chuẩn bị tốt và sẵn sàng triển khai mô hình đào tạo này.
Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, GS.TS Nguyễn Hữu Đức chỉ đạo: Mặc dù ĐHQGHN đã có kinh nghiệm tổ chức đào tạo cử nhân sư phạm theo mô hình 3+1, nhưng tổ chức đào tạo theo mô hình kết hợp - kế tiếp (a+b) ngành Bác sĩ đa khoa (2+4) và ngành Dược học (2+3) cần có sự đầu tư và chuẩn bị với tinh thần trách nhiệm cao nhất, cụ thể nhất và hiệu quả cao nhất. Cần phải có sự phân công cụ thể, có kế hoạch cụ thể hàng năm và kế hoạch toàn khoá, có sự phối hợp chặt chẽ giữa hai đơn vị. Hai năm đầu sinh viên được quản lí tập trung để học tập các môn thuộc khối kiến thức chung, khối kiến thức theo lĩnh vực tại Trường ĐHKHTN, đây là cơ hội để sinh viên được trang bị các kiến thức cơ bản và năng lực nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, để sinh viên y dược thường xuyên được hun đúc nhiệt huyết với nghề nghiệp và tiếp xúc sớm với chuyên ngành, trong hai năm đầu Khoa Y-dược cần bố trí giảng dạy một số môn chuyên môn với thời lượng phù hợp, tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá cho sinh viên...
GS. Nguyễn Hữu Đức đề nghị Khoa Y-dược và Trường ĐHKHTN có trách nhiệm thực hiện đúng kế hoạch, quy trình và nội dung đào tạo; đảm bảo quyền lợi học tập, nghiên cứu khoa học cho sinh viên theo đúng quy định của ĐHQGHN.
 
 
 
 

 Việt Hà - VNU-Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   |