Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Trường ĐHNN: Quán triệt Nghị quyết TW 4 Khóa XI
Thực hiện kế hoạch và chỉ đạo của Đảng ủy ĐHQGHN, ngày 19/5/2012, Ban Tuyên huấn Đảng ủy Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị phổ biến và quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI.

Hội nghị đã được nghe PGS.TS Phùng Xuân Nhạ - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng Khóa XI, Thành ủy viên Thành ủy Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy ĐHQGHN truyền đạt nội dung Nghị quyết 11 của Bộ chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2011 - 2020”, “Nội dung 9 Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XV”; “Chương trình hành động của Đảng ủy ĐHQGHN triển khai Nghị quyết TW và Chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội”.
Tại Hội nghị, GS. Nguyễn Hòa – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐHNN đã phổ biến nội dung cơ bản, quán triệt những nhiệm vụ, các nhóm giải pháp cần tập trung giải quyết của Nghị quyết Hội nghị TƯ lần thứ 4 Khóa XI : “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
 
 
 

 

 Đỗ Thiện Hòa - Trường ĐHNN, ĐHQGHN
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   |