Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Triển khai đào tạo trực tuyến kỹ năng mềm
Ngày 18/05/2012, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tiến hành triển khai bộ học liệu 100 khóa học kỹ năng mềm trực tuyến theo chuẩn quốc tế (SCORM) cho cán bộ, sinh viên các đơn vị trực thuộc.

Đến dự có PGS.TS Phùng Xuân Nhạ,  Ủy viên dự khuyết BCH TƯ. Đảng, Phó Giám đốc thường trực ĐHQGHN, cùng lãnh đạo các ban có liên quan.

Chủ trương của ĐHQGHN là đào tạo và cung cấp cho xã hội những sinh viên tốt nghiệp có đủ kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, có trình độ ngoại ngữ và cả kỹ năng mềm để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Do đó, Quy chế đào tạo đại học ban hành theo Quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26/10/2010 của ĐHQGHN đã xác định chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo phải đảm bảo yêu cầu về kỹ năng mềm.

Bộ học liệu 100 khóa học kỹ năng mềm được triển khai xoay quanh các nhóm kỹ năng như: Kỹ năng lãnh đạo, Kỹ năng học và tự học, Kỹ năng tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề, Kỹ năng lập kế hoạch -  tổ chức công việc và quản trị nhân lực, Kỹ năng tài chính, Kỹ năng giao tiếp - trình bày và ứng xử... Bộ học liệu được xây dựng theo chuẩn SCORM – là chuẩn quốc tế có khả năng tương thích với tất cả các hệ thống học tập trực tuyến. Nội dung bài giảng dựa trên những vấn đề thực tiễn về kỹ năng mềm tại Việt Nam. Bộ học liệu này được sử dụng để đào tạo kỹ năng mềm cho toàn thể cán bộ và sinh viên ĐHQGHN. Đây là bước đi mới, tiên phong trong lĩnh vực đào tạo trực tuyến kỹ năng mềm của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tại buổi làm việc PGĐ Thường trực Phùng Xuân Nhạ đánh giá cao chủ trương đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên, tính hiệu quả của bộ học liệu và yêu cầu triển khai đào tạo bộ học liệu ngay cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp ra trường năm 2012, đảm bảo sinh viên được cấp chứng chỉ hoàn thành ít nhất 5 khóa kỹ năng mềm trong bộ học liệu 100 kỹ năng mềm, đảm bảo quy chế đào tạo đại học của ĐHQGHN. Trong tương lai, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ phát triển hệ thống đào tạo cả về nội dung cũng như công nghệ để sinh viên dễ dàng tiếp cận, tự nguyện học tập và hoàn thiện bản thân tốt nhất. PGĐ Phùng Xuân Nhạ cũng chỉ đạo giao cho Trung tâm Hợp tác và Chuyển giao Tri thức làm đầu mối quản lý và phối hợp cùng các đơn vị đào tạo khác thuộc ĐHQGHN khai thác sử dụng bộ học liệu này.

 PV - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   |