Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Báo chí về môi trường tại Việt Nam
Toạ đàm khoa học với chủ đề “Báo chí về môi trường Việt Nam: Diễn biến, các bên liên quan và những chủ đề mới nhất” do Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường ĐHKHXH&NV kết hợp với Viện Konrad Adenauer Stiftung (CHLB Đức) tổ chức ngày 24/5/2012.

Tham gia toạ đàm gồm các diễn giả đến từ các cơ quan quản lí về môi trường, các tổ chức phi chính phủ, các cơ quan báo chí truyền thông và các cơ sở đào tạo báo chí trong cả nước.
Toạ đàm tập trung thảo luận về các chủ đề chính: các vấn đề nóng về môi trường mà báo chí cần chú ý; các loại hình báo chí truyền thông hiện nay trong việc phản ánh các vấn đề môi trường của Việt Nam; giải pháp đào tạo nhà báo về môi trường sự cần thiết, kinh nghiệm của thế giới và bài học cho Việt Nam.
Tại toạ đàm PGS.TS Lê Kế Sơn – Phó Tổng cục trường Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng để nâng cao hiệu quả truyền thông về môi trường tại Việt Nam thì truyền thông về môi trường hiện nay cần chú ý những đề tài và vấn đề như: cần phải thống nhất một số quan niệm cơ bản về môi trường, cần điều chỉnh cách tiếp cận, phương pháp, nội dung và kĩ năng truyền thông góp phần quyết định hình thành “văn hoá môi trường”.
Nhấn mạnh về vai trò của báo chí trong trruyền thông về môi trường và biến đổi khí hậu TS. Phạm Thị Mỵ (Tổng Biên tập Báo Tài nguyên và Môi trường) cho rằng các cơ quan báo chí đã coi môi trường và biến đổi khí hậu là vấn đề nóng; dư luận từ báo chí tạo áp lực xã hội đối với cơ quan có thẩm quyền giải quyết các vấn đề môi trường. Tuy nhiên theo TS. Phạm Thị Mỵ thì truyền thông về môi trường và biến đổi khí hậu hiện nay vẫn còn những hạn chế: chưa phản ánh được toàn diện các vấn đề liên quan đến môi trường và biến đổi khí hậu; phần lớn nội dung đề cập là lên án, phê phán các hành vi gây ảnh hưởng tới môi trường sống, môi trường sinh thái của các cơ sở doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế cụ thể; phê phán các quyết định xử lí gây ô nhiễm của cấp có thẩm quyển chưa xác đáng; thiếu những bài viết phản biện về chính sách…
Bàn về những vấn đề trong tác nghiệp báo chí về môi trường nhà báo Hoàng Quốc Dũng (Chủ tịch Diễn đàn nhà báo về môi trường Việt Nam) đã chỉ ra những cản trở hữu hình và vô hình: cản trở từ tiếp cận thông tin, chưa có quy định hỗ trợ, hướng dẫn tiếp cận thông tin; khó tiếp cận tư pháp, cản trở từ cơ chế quản lí. Và theo nhà báo Hoàng Quốc Dũng thì môi trường là đề tài dễ viết nhưng lại là một trong số những đề tài viết khó hay nhất. Và năng lực, phẩm chất nhà báo cũng chính là trở ngại lớn nhất trong số các trở ngại gây ra trong tác nghiệp báo chí môi trường.
Trước thực trạng đó TS. Đặng Thị Thu Hương (Chủ nhiệm Khoa Báo chí và Truyền thông – Trường ĐHKHXH&NV – ĐHQGHN) nhấn mạnh muốn truyền thông về môi trường cần phải có kiến thức và kĩ năng và các nhà báo chuyên viết về môi trường cần được đào tạo một cách chuyên nghiệp. Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN đang triển điều chỉnh chương trình đào tạo và trong tương lai gần sẽ có các học phần về báo chí môi trường. Theo tiến trình đào tạo, sinh viên lựa chọn hướng chuyên đề về môi trường sẽ được định hướng để được thực tập, thực tế tại các cơ quan báo chí về môi trường hay các đơn vị thông tin tuyên truyền về môi trường…
Vài hình ảnh của hội thảo:

 Nguyễn Hằng - Ảnh: Thành Long - Trường ĐHKHXH&NV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   |