Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Tập huấn Khai thác và sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin tích hợp
Ngày 11/06/2012, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức lớp Tập huấn Khai thác và sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin tích hợp.

Tham gia tập huấn có đại diễn lãnh đạo và các cán bộ chuyên trách về công tác quản lý, thống kê Cơ sở dữ liêu (CSDL) của các ban chức năng thuộc ĐHQGHN.

 

GS.TS Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc ĐHQGHN đã tới dự và có phát biểu chỉ đạo tại buổi tập huấn. Phó Giám đốc nhấn mạnh: Thời gian qua, nhằm phục vụ hiệu quả nhất cho công tác quản lý điều hành, ĐHQGHN đã đẩy mạnh công tác ứng dụng CNTT qua việc xây dựng Hệ thống CSDL tích hợp trên bốn cổng thông tin điện tử (portal): Cổng thông tin người học, Cổng thông tin cán bộ, Cổng thông tin đơn vị, Cổng thông tin Tuyển sinh tại website của ĐHQGHN (www.vnu.edu.vn) với nhiều thông tin và nhiều trường dữ liệu.
Sau khi triển khai Hệ thống CSDL tích hợp này, ĐHQGHN đã yêu cầu các trường thành viên, các đơn vị trực thuộc hoàn thành việc kê khai thông tin CSDL của đơn vị mình cũng như đóng góp những đề xuất, ý kiến nhằm xây dựng và hoàn thiện hơn nữa Hệ thống CSDL của ĐHQGHN. GS.TS Nguyễn Hữu Đức mong muốn sau khi Hệ thống được triển khai hoàn thiện sẽ mang lại môi trường làm việc hiểu quả, chuẩn hóa và hiện đại cho các cán bộ và sinh viên của ĐHQGHN.
Bên cạnh đó, Phó Giám đốc ĐHQGHN cũng chỉ đạo các ban chức năng và TT Ứng dụng CNTT phải phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để luôn cập nhật thông tin CSDL một cách chính xác, kịp thời. 

 QT - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   |