Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Quyết tâm trở thành đơn vị nghiên cứu khoa học cơ bản hàng đầu
Sáng 6/7/2012, PGS.TS Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó Giám đốc Thường trực ĐHQGHN tới dự hội nghị cán bộ viên chức và tổng kết năm học 2011-2012 Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển.

Tại hội nghị, GS.TS Nguyễn Quang Ngọc, Viện trưởng đã báo cáo tổng kết năm học 2011-2012 cũng như đề ra kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2012-2013. Với nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ viên chức, trong năm 2011-2012 Viện đã đạt được những thành tựu nổi bật bao gồm: Hoàn thành xuất sắc 3 đề tài khoa học công nghệ thuộc đề án Khoa học xã hội cấp nhà nước; tiên phong trong việc thực hiện nhiệm vụ chiến lược, thực hiện đầy đủ quy trình đào tạo và tổ chức cho 16 sinh viên cao học thuộc nhiệm vụ chiến lược bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ; Tổ chức thành công Hội nghị Thái học toàn quốc làn thứ VII, xuất bản bộ kỷ yếu “Cộng đồng các tộc người ngữ hệ Thái-Kadai ở Việt Nam: Truyền thống, hội nhập và phát triển”; Tổ chức thành công và xuất bản bộ kỷ yếu hội thảo quốc gia “Quảng Yên: Truyền thống và định hướng phát triển”;…
Tại buổi làm việc, PGĐ Thường trực Phùng Xuân Nhạ đánh giá cao những thành tựu mà Viện đã đạt được, đặc biệt đề cao các đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước và đào tạo thành công Thạc sĩ thuộc nhiệm vụ chiến lược. Ngoài ra, PGS.TS Phùng Xuân Nhạ đã có nhiều ý kiến chỉ đạo như cán bộ viên chức Viện cần đẩy mạnh các chương trình nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng cũng như cải thiện đời sống đội ngũ cán bộ; chuẩn hóa chương trình đào tạo Thạc sĩ nhiệm vụ chiến lược; chú trọng bồi dưỡng, đào tạo các nhà khoa học trẻ…
Trong năm học tới, Viện đặt quyết tâm trở thành đơn vị nghiên cứu khoa học cơ bản hàng đầu, nghiên cứu chiến lược, chính sách phục vụ Đảng, Nhà nước. Cũng trong hội nghị, các cán bộ, viên chức của Viện đã thảo luận, đóng góp ý kiến về các vấn đề đào tạo, nghiên cứu khoa học, tài chính, hợp tác phát triển nhằm xây dựng Viện ngày càng phát triển.

 Sinh Vũ - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   |