Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hội nghị Cán bộ viên chức Khoa Sau đại học
Sáng 12/7/2012, Khoa Sau đại học đã trang trọng tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức năm học 2011 – 2012 với sự tham gia của toàn thể cán bộ viên chức của Khoa.

PGS.TS Nguyễn Kim Sơn – Phó Giám đốc ĐHQGHN đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Phó Giám đốc Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh thời gian gần đây, Khoa Sau đại học đang trong giai đoạn điều chỉnh, chuyển đổi về chức năng, nhân sự, đặt Khoa trước những thử thách rất lớn, song Khoa vẫn làm được nhiều việc đáng khích lệ, không chỉ giữ vững sự ổn định mà còn duy trì khí thế phát triển, điều chỉnh kịp thời những hoạt động cho phù hợp với chức năng và nhiệm vụ mới.
PGS.TS Nguyễn Kim Sơn bày tỏ sự đồng tình với kiến nghị của Lãnh đạo Khoa Sau đại học trong việc cần sớm ban hành quy định về đào tạo liên ngành ở ĐHQGHN. Từ thực tiễn ban đầu triển khai tổ chức đào tạo một số chuyên ngành mang tính liên ngành tại Khoa, Phó Giám đốc Nguyễn Kim Sơn yêu cầu Khoa chủ động đề xuất mô hình liên quan. Đây là công việc không chỉ có ý nghĩa trong việc tổ chức một chuyên ngành cụ thể mà có ý nghĩa quan trọng trong việc khái quát cách thức tổ chức các chuyên ngành mang tính liên ngành trong toàn ĐHQGHN. Khoa cần chú trọng phối hợp với các đơn vị có liên quan để xây dựng nguồn học liệu liên ngành phong phú, phục vụ hiệu quả cho việc đào tạo nguồn nhân lực đạt chuẩn quốc gia và quốc tế.
Thời gian tới, ngoài nhiệm vụ triển khai đào tạo thí điểm một số chuyên ngành sau đại học mang tính liên ngành, Phó Giám đốc đề nghị Khoa cần quan tâm thêm đến việc đề xuất các giải pháp liên quan đến công tác quản lý sau đại học liên ngành như việc tổ chức giảng dạy, tổ chức quản lý và đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học
Trong khuôn khổ của hội nghị, GS.TS Hoàng Văn Vân – Chủ nhiệm Khoa cùng đại diện BCH Công đoàn, Ban Thanh tra Nhân dân và bộ phận kế toán của Khoa đã trình bày Báo cáo tổng kết năm học của Khoa và các báo cáo có liên quan.
 
 

 Đỗ Ngọc Diệp - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   |