Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Quốc tế hóa giáo dục đại học: triển vọng hợp tác Bắc – Nam
Là chủ đề của hội thảo quốc tế do Khoa Quốc tế, ĐHQGHN, tổ chức ngày 20/7/2012. Hội thảo là cơ hội để các học giả đến từ nhiều quốc gia chia sẻ quan điểm và kết quả nghiên cứu về quốc tế hóa giáo dục đại học.

30 đại biểu đến từ các nước Mỹ, Nga, Pháp, Nhật, Australia, Thái Lan… và gần 100 đại biểu trong nước tham dự hội nghị.
Hội nghị bao gồm 2 phiên với các chủ đề “Khuynh hướng và Triết lý” và “Chính sách và Quản lý”, trong đó các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề chính như: triết lý mới về giáo dục đại học trong kỷ nguyên toàn cầu hóa; hợp tác Bắc – Nam trong giáo dục đại học: quá khứ, hiện tại và tương lai; các mô hình quốc tế hóa giáo dục đại học Bắc – Nam; động cơ thúc đẩy quốc tế hóa giáo dục đại học; quản lý chất lượng trong quốc tế hóa giáo dục đại học; ngôn ngữ và văn hóa trong quốc tế hóa giáo dục đại học; chuyển giao công nghệ và triến trình chuẩn phát triển chương trình và giảng viên…
Tại hội nghị, TSKH. Nguyễn Trọng Do – Chủ nhiệm Khoa Quốc tế nhấn mạnh, Việt Nam tham gia vào quốc tế hóa giáo dục nhằm nâng cáo chất lượng giáo dục đại học theo hướng hiện đại, tiếp cận nền giáo dục đại học tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, tạo điều kiện để cơ sở giáo dục đại học phát triển bền vững, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng kịp thời những cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
TSKH. Nguyễn Trọng Do cũng cho rằng, quốc tế hóa giáo dục không phải là hiện tượng mới. Lịch sử giáo dục đại học Việt Nam có thể coi là lịch sử quốc tế hóa giáo dục đại học.

 Đức Minh
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   |