Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Tiến tới chuyên nghiệp hóa trong quản lí các dự án
Ngày 4/8/2012, Ban Quản lý và Phát triển Dự án, ĐHQGHN tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2011 – 2012.

PGS.TS Phùng Xuân Nhạ - Phó Giám đốc thường trực ĐHQGHN đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Trong khuôn khổ của Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải – Giám đốc Ban Quản lý và Phát triển Dự án đã trình bày báo cáo tổng kết năm học 2011-2012 và dự thảo kế hoạch nhiệm vụ năm học 2012-2013.
Báo cáo đã nêu ra một số thành tích nổi bật của Ban trong năm học 2011- 2012. Về công tác Quản lý dự án đã hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao năm 2011. Về công tác Phát triển dự án đã thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng các dự án trọng điểm cho ĐHQGHN (hoàn thành xây dựng 8 dự án so với chỉ tiêu ban đầu là 4 dự án, vượt 200% so với kế hoạch), ngoài ra Ban đã góp ý và hỗ trợ các đơn vị trong việc xây dựng các dự án khả thi trình lên Đại học Quốc gia Hà Nội. Đặc biệt các nhiệm vụ trên được thực hiện trong điều kiện Ban mới thành lập và còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực.
Tại Hội nghị, Phó Giám đốc Thường trực Phùng Xuân Nhạ thường trực biểu dương những thành tích rất đáng khích lệ mà Ban Quản lý và Phát triển dự án đã đạt được trong năm học vừa qua. Phó Giám đốc Thường trực cho rằng, Ban Quản lý và Phát triển dự án cần lưu ý đến công tác giải ngân còn chậm; Quy trình từ khâu ý tưởng cho đến việc thực hiện dự án chưa đồng bộ; Trách nhiệm của ban xây dựng dự án mới, đặc biệt là các dự án liên ngành chưa cao và các bộ phận chưa phối hợp chặt chẽ để giải quyết các vấn đề phát sinh.
Phó Giám đốc Thường trực Phùng Xuân Nhạ yêu cầu, bên cạnh nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho Ban Giám đốc ĐHQGHN, Ban cần không ngừng nâng cao khả năng quản lý, giám sát triển khai thực hiện dự án để phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc quản lý không chỉ các dự án do Ban làm chủ đầu tư mà thực hiện việc quản lý, giám sát tất cả các dự án trong ĐHQGHN trên cơ sở liên ngành và chiến lược phát triển tổng thể của ĐHQGHN. Về công tác Phát triển dự án nên phối hợp chặt chẽ hơn với các đơn vị liên quan để đồng bộ hóa từ khâu ý tưởng dự án tới tính khả thi của việc thực hiện dự án để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án sau khi được phê duyệt. Về công tác xây dựng các điều kiện đảm bảo chất lượng cần tập trung kiện toàn bộ máy nhân sự cả về số lượng và chất lượng đồng thời phối hợp với Ban Xây dựng, Trung tâm phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội để bổ sung cơ sở vật chất (mặt bằng) tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ làm việc.
 

 

 Kim Ngân - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   |