Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên: Ổn định và hỗ trợ cho sự phát triển
Sáng 24/8/2012, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và tổng kết năm học 2011-2012.

Tham dự chỉ đạo Hội nghị có GS.TS Nguyễn Hữu Đức – Phó Giám đốc ĐHQGHN
Tại buổi lễ, PGS.TS Phạm Trung Kiên Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên đã trình bày báo cáo tổng kết những thành tựu cũng như một số khó khăn, tồn đọng đồng thời nêu ra kế hoạch nhiệm vụ năm học 2012-2013. PGS.TS Phạm Trung Kiên cho biết, tuy gặp những khó khăn về đầu tư, cơ sở vật chất bị thu hẹp, Trung tâm vẫn tiếp tục phát huy mọi nguồn lực và triển khai có hiệu quả một số lĩnh vực phục vụ nhằm nâng cao chất lượng và điều kiện sống của học sinh, sinh viên.
Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012-2013 của ĐHQGHN là tiếp tục đổi mới, sáng tạo, phát huy mọi nguồn lực để nhanh chóng nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ. Trong năm học tới, Trung tâm sẽ hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy nhân sự; nâng cấp cải thiện điều kiện sống cho sinh viên trong điều kiện nguồn ngân sách còn hạn hẹp; hoàn thiện mô hình quản lý, phục vụ sinh viên theo hướng đổi mới: thân thiện và hiệu quả; tập trung khai thác để tăng quỹ nhà ở cho sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Thay mặt lãnh đạo ĐHQGHN, GS.TS Nguyễn Hữu Đức biểu dương và chúc mừng các thành tích mà Trung tâm đã đạt được trong hỗ trợ sinh viên và góp phần vào sự phát triển chung của ĐHQGHN. Năm học tới, Trung tâm sẽ tập trung thực hiện khẩu hiệu: ổn định và hỗ trợ sự phát triển. Đây không chỉ hỗ trợ sinh viên mà còn hỗ trợ sự phát triển của ĐHQGHN.
GS.TS Nguyễn Hữu Đức chỉ đạo, Trung tâm cần thúc đẩy sự phát triển công nghệ thông tin, quan tâm nhiều hơn nữa tới trang mạng dành cho sinh viên, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người học. Việc tập huấn cho cán bộ, sinh viên trong xử lý các tình huống nhằm tránh những rủi ro cũng là nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới. Đối với cán bộ Trung tâm, GS.TS Nguyễn Hữu Đức yêu cầu cần có tầm nhìn mới, nỗ lực mới và quan trọng hơn là sự đồng tâm, đồng lòng để thực hiện những nhiệm vụ mới, chức năng mới và cùng nhau vượt qua những thử thách mới.
Cũng trong buổi lễ, ĐHQGHN đã trao quyết định bổ nhiệm hai phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên cho các đồng chí Hoàng Trọng Nghĩa và Trần Nhật Thơ.
 
 

 Sinh Vũ - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   |