Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Trung tâm Phát triển hệ thống (VNU-CSD): Tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập
Sáng 05/09/2012, Trung tâm Phát triển hệ thống (CSD), ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và Tổng kết năm học 2011-2012.

Tham dự hội nghị có đại diện Ban Tổ chức cán bộ, Ban Đào tạo, Ban Quan hệ Quốc tế và Công đoàn ĐHQGHN.

TS. Phạm Hùng, Giám đốc Trung tâm CSD đã trình bày Báo cáo tổng kết năm học 2011-2012 và Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2012-2013 của Trung tâm. Trong năm học 2011-2012, Trung tâm CSD đã hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được ĐHQGHN giao phó, giữ vững đoàn kết nội bộ, duy trì và phát triển quan hệ quốc tế với các đại học có uy tin trên thế giới, đặc biệt là các đại học được kiểm định cấp liên bang Hoa Kỳ như ĐH California Miramar, Trung tâm có sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học, từng bước đưa Trung tâm CSD trở thành một đơn vị đào tạo và nghiên cứu chất lượng cao.

Trong năm học tới, Trung tâm Phát triển hệ thống tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và quản lý các chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) và Tiến sĩ Quản trị kinh doanh (Ph.D. of Business Administration) trong hợp tác liên kết với ĐH California Miramar. Đồng thời phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ giảng dạy về quy mô và cơ cấu, trình độ, năng lực chuyên môn, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển chung; Mở rộng quy mô, tăng cường chức năng, nhiệm vụ, hoàn thiện cơ cấu tổ chức nhằm phát huy tính liên thông, liên kết và nâng cao hiệu quả hoạt động. Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của các bộ phận chức năng, của mỗi cán bộ, viên chức cũng như tiếp tục nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, lớp học…

 TQT - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   |