Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (Khóa XI) về Xây dựng Ðảng
Trong hai ngày 17 và 18/10/2012, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ường Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Đồng chí Nguyễn Thế Thảo - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Mai Trọng Nhuận – Bí thư Đảng ủy, đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy và đồng chí Nguyễn Hữu Đức – Phó Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Thảo ghi nhận và biểu dương Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN trong thời gian qua đã chủ động, tích cực, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy Hà Nội. Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN đã ban hành các văn bản chỉ đao, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) trong toàn đảng bộ; tổ chức các Hội nghị nghiên cứu, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ ĐHQGHN; tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cấp ủy trực thuộc, các tổ chức đoàn thể quần chúng và các đồng chí nguyên lãnh đạo ĐHQGHN đối với tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN; Báo cáo kiểm điểm của tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN được chuẩn bị nghiêm túc, công phu tập trung vào 3 vấn đề cấp bách của Nghị quyết Trung ương 4; Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN cũng đã chủ động xây dựng báo cáo tiếp thu, giải trình những nội dung liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN.

Sau 02 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ường Đảng khóa XI  “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã hoàn thành tốt các nội dung chương trình đề ra theo đúng kế hoạch. Không khí thảo luận sôi nổi, với tinh thần chân thành, thẳng thắn và xây dựng, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung đánh giá những ưu điểm cơ bản, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm ở 3 nội dung theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), phân tích nguyên nhân gắn với trách nhiệm của tập thể, cá nhân và thống nhất các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới.

Từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy đã trung thực, cầu thị kiểm điểm nghiêm túc những ưu điểm, nhất là khuyết điểm của mình và đề ra các biện pháp sửa chữa, khắc phục, không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất,  năng lực, đổi mới lề lối làm việc, gương mẫu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy đã quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy, giữ đúng nguyên tắc, có tình đoàn kết, thương yêu đồng chí, vừa có lý, có tình, không nể nang, né tránh, tham gia góp ý thẳng thắn, xây dựng, chân thành cho đồng chí của mình, giúp nhau cùng tiến bộ, không có hiện tượng lợi dụng kiểm điểm, phê bình để ca ngợi, tâng bốc hoặc bôi nhọ, vu cáo, bài xích nhau lẫn nhau.

Qua kiểm điểm tự phê bình, phê bình lần này, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và từng đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy đều thấm thía trước những thiếu sót, khuyết điểm của tập thể và của cá nhân từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy. Cũng qua việc kiểm điểm lần này, các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy có điều kiện hiểu nhau hơn, chia sẻ, học hỏi, gần gũi nhau hơn để tạo thành một tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy đoàn kết, gắn bó hơn, chung sức, chung lòng vì sự nghiệp chung, động viên, cổ vũ toàn thể cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tạo ra sức mạnh tổng hợp, khắc phục những hạn chế, yếu kém, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, làm nền tảng để phát triển ĐHQGHN theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, ngang tầm các đại học nghiên cứu tiên tiến trên thế giới, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước.

 Vũ Đỗ - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   |