Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Phát triển tầm nhìn cho người học
Phiên họp Giao ban Công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục trong ĐHQGHN lần thứ 7 với chủ đề “Đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo theo mô hình a+b, bằng kép và theo hướng phát triển tầm nhìn, năng lực và kĩ năng” do Trường ĐHGD đăng cai tổ chức vào ngày 31/10/2012.

GS.TS Mai Trọng Nhuận - Chủ tịch Hội đồng Kiểm định Chất lượng, Giám đốc ĐHQGHN - chủ trì hội nghị. Đồng chủ trì còn có PGS.TS Nguyễn Quý Thanh – Phó Chủ tịch Hội đồng KĐCL, Quyền Viện Trưởng Viện ĐBCL Giáo dục. PGS.TS Lê Kim Long - Ủy viên Hội đồng KĐCL, Hiệu trưởng Trường ĐHGD.
Tới dự có PGS.TS Bành Tiến Long - nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, TS. Lê Việt Khuyến - nguyên Vụ trưởng Vụ đại học, GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc - nguyên Hiệu trưởng Trường ĐHGD.
Hội nghị đã nghe báo cáo đề dẫn về “Công tác lập kế hoạch ĐBCL của ĐHQGHN năm học 2012 - 2013; cơ chế đảm bảo chất lượng cho các chương trình đào tạo theo mô hình a+b và bằng kép; điều kiện ĐBCL chương trình đào tạo theo hướng phát triển tầm nhìn, năng lực và kĩ năng”, báo cáo “Đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo theo mô hình a+b, kinh nghiệm triển khai tại Trường ĐHGD” và “Đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo bằng kép, kinh nghiệm triển khai tại Trường ĐHNN”.
Theo báo cáo đề dẫn do PGS.TS Nguyễn Quý Thanh trình bày, trọng tâm công tác lập kế hoạch ĐBCL của ĐHQGHN năm học 2012 - 2013 là tăng cường, nâng cao chất lượng các hoạt động ĐBCL theo tiêu chuẩn của Mạng lưới các trường ĐH khu vực Đông Nam Á (AUN). Tiếp tục phát triển văn hóa chất lượng, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức trong ĐHQGHN.
Điều kiện đảm bảo chất lượng của các chương trình đào tạo theo mô hình a+b và bằng kép mang tính liên thông, liên kết, vì vậy đòi hỏi tăng cường vai trò của cấp quản lí chung trong việc đảm bảo chất lượng, sự nỗ lực chung của cộng đồng, cần nâng cao tinh thần trách nhiệm của tất cả các bên liên quan đến chương trình, cùng cam kết nâng cao chất lượng chương trình và công khai chất lượng giáo dục. Đề đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo theo hướng phát triển tầm nhìn cần mục tiêu đào tạo tầm nhìn vào chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo; cá nhân hoá quá trình học tập và phát triển cá nhân của từng người học; đa dạng hoá các hoạt động đào tạo; đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá.
Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận làm sáng tỏ các vấn đề như: Làm thế nào để nâng cao chất lượng đào tạo theo mô hình a+b và bằng kép? Đánh giá chất lượng giữa bằng đơn và bằng kép như thế nào? Đào tạo theo hướng phát triển tầm nhìn (tầm nhìn của cá nhân, tầm nhìn của người học) như thế nào? Tầm nhìn là gì? Đo tầm nhìn như thế nào? Làm thế nào để đạt được tầm nhìn?
Kết luận Hội nghị, GS.TS Mai Trọng Nhuận nhấn mạnh về khái niệm tầm nhìn và cách thức đo tầm nhìn. Giám đốc cũng lưu ý để phát triển tầm nhìn cần tạo cho người học được sống trong một không gian rộng lớn, tham gia các hoạt động ngoại khoá, dã ngoại; tạo nhiều cơ hội cho người học được gặp gỡ, giao lưu với các nhà hoạt động chính trị, khoa học xuất sắc; tổ chức đào tạo kết hợp với các hoạt động phát triển năng lực tư duy sáng tạo của người học, đặc biệt là năng lực dự báo thông qua việc trang bị cho người học kiến thức cơ bản, kiến thức sâu và liên ngành; phát triển năng lực tìm kiếm và xử lí thông tin, kĩ năng xây dựng chiến lược, kế hoạch trung hạn, dài hạn, đề án, dự án, kĩ năng tương tác hiệu quả theo nhóm.
 
 
 

 Việt Hà - VNU-Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   |