Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Kiện toàn nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác thanh tra
Sáng 31/10/2012, tại Hội trường 901, ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm học 2011 – 2012 và triển khai kế hoạch năm học 2012 – 2013.

PGS.TS Phùng Xuân Nhạ - Uỷ viên Dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó Giám đốc Thường trực ĐHQGHN chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Thường trực Phùng Xuân Nhạ đã biểu dương và ghi nhận những kết quả công tác thanh tra năm học vừa qua. Phó Giám đốc nhận định, công tác thanh tra đã có những đổi mới, thiết thực và có chiều sâu. Các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát dựa trên các kế hoạch cụ thể và việc tổng kết, thống kê được định lượng, trên cơ sở các chỉ tiêu, chỉ số.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, Phó Giám đốc Thường trực Phùng Xuân Nhạ nêu rõ một số mặt còn hạn chế và đề nghị các đơn vị và cán bộ làm công tác thanh tra của ĐHQGHN quán triệt, cố gắng khắc phục: điều kiện làm việc, chế độ chính sách,...

 Phó Giám đốc Thường trực Phùng Xuân Nhạ đề nghị các đơn vị  đào tạo thuộc ĐHQGHN quan tâm đến việc kiện toàn và nâng cao chất lượng của cán bộ làm công tác thanh tra và công tác pháp chế; giám sát công tác đào tạo theo Nhiệm vụ chiến lược; đào tạo liên kết quốc tế; thanh tra hoạt động của các đơn vị trực thuộc.

Phó Giám đốc Thường trực Phùng Xuân Nhạ cũng lưu ý, thời gian tới, công tác thanh tra trong ĐHQGHN cần chuyên nghiệp hơn nữa và việc chia sẻ thông tin giữa các đơn vị cần tiếp tục được tăng cường và đẩy mạnh.

Trong khuôn khổ Hội nghị, PGS.TS Lê Danh Tốn – Trưởng ban Thanh tra, ĐHQGHN đã trình bày báo cáo tổng kết năm học 2011 - 2012. Theo đó, công tác thanh tra trong toàn ĐHQGHN đã được triển khai thực hiện bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ĐHQGHN và của từng đơn vị, đạt 90,97% chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ năm học đề ra.

Trưởng ban Thanh tra Lê Danh Tốn cũng nêu lên một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác Thanh tra trong năm học tới. Đó là: tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra; kiện toàn tổ chức thanh tra tại các đơn vị; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra thường xuyên; nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát; hạn chế khiếu nại, tố cáo sai nội dung và sai trình tự, thủ tục,…

 Đỗ Ngọc Diệp - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   |