Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
VNU-CRES: Khai giảng khóa học Tiến sĩ khóa 8, cao học khóa 9
Sáng 23/11/2012, Trung Tâm Ngiên cứu Tài nguyên và Môi trường (CRES), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã long trọng tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Thạc sĩ khóa 6 và Khai giảng khóa học Tiến sĩ khóa 8, cao học khóa 9, Chuyên ngành Môi trường trong Phát triển bền vững.

GS.TS Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc ĐHQGHN đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
Đây là một chương trình đào tạo mới, lần đầu tiên triển khai ở Việt Nam, nhằm lồng ghép những nguyên lí phát triển bền vững trong mọi hoạt động của xã hội với mục đích hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, công bằng xã hội và an ninh quốc phòng. Từ năm 2004 đến nay, CRES đã và đang đào tạo 8 khóa Thạc sĩ với 123 học viên cao học, và 7 khóa Tiến sĩ với 24 nghiên cứu sinh. “Chương trình đào tạo sau đại học này còn có ý nghĩa thực tiễn nâng cao năng lực cho bộ máy quản lí và nghiên cứu liên quan đến quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường, góp phần thực hiện chủ trương đào tạo nguồn nhân lực theo yêu cầu của xã hội, của đất nước.”- Giám đốc CRES, TS. Hoàng Văn Thắng cho biết.
GS.TS Nguyễn Hữu Đức đã chúc mừng các tân Thạc sĩ khóa 6, học viên cao học khóa 8 và nghiên cứu sinh khóa 9 của Trung Tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, đồng thời nhấn mạnh, hiện nay ĐHQGHN đang thực hiện việc thay đổi phương pháp và chất lượng đào tạo theo hướng nâng cao phẩm chất, năng lực, tầm nhìn cho người học bên cạnh việc trang bị kiến thức chuyên môn. Ngoài ra, Phó Giám đốc ĐHQGHN mong muốn, CRES tích hợp chặt chẽ hơn nữa đào tạo và nghiên cứu khoa học, hướng đến các sản phẩm hoàn chỉnh, ứng dụng vào thực tiễn xã hội; cũng như quan tâm đến việc đẩy mạnh liên thông, liên kết giữa các đơn vị trong và ngoài ĐHQGHN.

 TQT - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   |