Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Tổng kết giảng dạy các môn Lý luận chính trị
Chiều 28/1/2013, tại ĐHQGHN đã tổ chức hội nghị tổng kết giảng dạy các môn Lý luận chính trị với sự chủ trì của PGS.TS Nguyễn Kim Sơn – Phó Giám đốc. Đây là một trong những hoạt động nhằm thực hiện công văn số 8942/BGDĐT-GDĐH ngày 27/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phó Giám đốc Nguyễn Kim Sơn cho biết, ĐHQGHN đã thành lập Ban Chỉ đạo sơ kết việc giảng dạy các môn Lý luận chính trị cấp ĐHQGHN và 2 tiểu ban của 2 đơn vị chuyên môn đang thực hiện giảng dạy các môn Lý luận chính trị cho các đơn vị đào tạo khác trong ĐHQGHN.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng và đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy, học tập các môn Lý luận chính trị. Các nội dung thảo luận gồm: ưu điểm của chương trình; Nội dung chính trị, tư tưởng; Nội dung khoa học; Sự phù hợp với đối tượng sinh viên không chuyên ngành Lý luận chính trị;  Những hạn chế của chương trình; Kiến nghị, đề xuất để tiếp tục hoàn thiện nội dung chương trình; giáo trình (do NXB Chính trị quốc gia xuất bản năm 2012); Đánh giá kết quả đạt được, hạn chế của việc thực hiện đổi mới kết cấu nội dung chương trình các môn Lý luận chính trị; Về thái độ, kết quả học tập của sinh viên đối với các môn Lý luận chính trị; Đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập; Các nội dung liên quan đến đội ngũ giảng viên; Nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên các môn Lý luận chính trị; Tập hợp và đánh giá ý kiến phản hồi của sinh viên về giảng dạy các môn Lý luận chính trị,…

Hội nghị giao cho Ban Đào tạo trên cơ sở tiếp thu ý kiến thảo luận, tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện văn bản báo cáo tổng kết của ĐHQGHN về việc giảng dạy các môn lý luận chính trị. Hội nghị thống nhất cao với đề xuất cần đưa thêm nội dung về Vấn đề chủ quyền quốc gia, biên giới và hải đảo vào nội dung môn học và một số nội dung quan trọng khác.

 Đỗ Ngọc Diệp - ĐHQGHN
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   |