Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
(VNU-IMBT) Cần có những đột phá trong suy nghĩ và hành động
Ngày 20/3/2013, đoàn công tác ĐHQGHN do đồng chí Nguyễn Hữu Đức – Phó Giám đốc ĐHQGHN – dẫn đầu đã có buổi làm việc với Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học.

Tại buổi làm việc, TS. Dương Văn Hợp - Viện trưởng Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học - đã báo cáo tình hình hoạt động của Viện và phân tích, đánh giá những mặt mạnh cũng như những thách thức của Viện trong điều kiện hiện nay, Viện là đơn vị mạnh về nghiên cứu ứng dụng enzym từ vi sinh vật và phát triển các sản phẩm ứng dụng vi sinh vật trong nông nghiệp (phân vi sinh vật và probiotic cho chăn nuôi, chế phẩm xử lí ô nhiễm môi trường). Bên cạnh đó Viện cũng nằm trong top đầu nghiên cứu đa dạng vi sinh vật cũng như xây dựng ngân hàng gen vi sinh vật đạt chuẩn khu vực. Viện đã được ĐHQGHN cũng như các ban ngành liên quan ủng hộ tạo điều kiện nâng cấp cơ sở vật chất cũng như hệ thống phòng thí nghiệm, bước đầu đã nghiên cứu phát triển thử nghiệm và thương mại sản phẩm.
Đứng trước những thách thức Viện đang gặp phải như sự cạnh tranh khốc liệt về nguồn nhân lực trình độ cao; cạnh tranh về sản phẩm CNSH nhập ngoại và các công ty quốc tế, thói quen thích hàng ngoại của người Việt,... Viện Vi sinh vật cũng đã xây dựng mục tiêu, chiến lược phấn đấu trở thành đơn vị đi đầu trong nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và đào tạo vi sinh vật, tương đương trong khu vực, góp phần phát triển công nghiệp sinh học của đất nước.
Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, PGĐ Nguyễn Hữu Đức nhấn mạnh, các hoạt động của Viện Vi sinh vật đã tích hợp nghiên cứu cơ bản - ứng dụng - đảm bảo nguồn thu -  quan hệ quốc tế. Viện đã phát huy được mô hình quốc tế của một viện nghiên cứu, tuy nhiên, Viện cần có những bước đi đột phá, việc tích hợp nghiên cứu khoa học với đào tạo còn hạn chế và lúng túng trong cơ chế.
Phó Giám đốc đề nghị, trong thời gian tới, Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học cần phải có đột phá trong suy nghĩ và hành động; cơ cấu tổ chức cán bộ, theo mô hình, phương thức 115, phù hợp với một tổ chức khoa học công nghệ, đồng thời là một cơ sở giáo dục đại học trong ĐHQGHN; tích hợp nghiên cứu khoa học với đào tạo, phấn đấu mở mã ngành đào tạo tiến sĩ; thành lập nhóm nghiên cứu mạnh; tăng cường hợp tác quốc tế; nâng cao tính chuyên nghiệp trong tổ chức và hoạt động…
 

 Việt Hà - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   |