Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Phát triển theo hướng bồi dưỡng nhân tài
Đây là một trong những chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Kim Sơn – Phó Giám đốc ĐHQGHN tại buổi làm việc với lãnh đạo và cán bộ Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị, chiều 20/3/2013.

Tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Văn Hiền – Giám đốc Trung tâm đã báo cáo khái quát về tình hình hoạt động của Trung tâm và kế hoạch, định hướng phát triển trong thời gian tới. Đồng chí cho biết, trong thời gian qua, Trung tâm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị ; hoàn thành công tác giảng dạy sau đại học cho học viên theo kế hoạch giảng dạy hàng năm, đảm bảo chất lượng và đúng các quy định của ĐHQGHN; công tác nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh và hướng tới mục tiêu chất lượng, hiệu quả, gắn với thực tiễn và công tác đào tạo; đời sống vật chất của cán bộ Trung tâm tiếp tục được cải thiện rõ rệt, thu nhập của cán bộ ngày càng được nâng cao ; từng bước áp dụng công nghệ thông tin vào trong mọi hoạt động của Trung tâm, đơn giản hoá các thủ tục hành chính…
Phát biểu tại buổi làm việc, PGĐ ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn đã ghi nhận những thành quả đạt được của cán bộ và giảng viên Trung tâm trong thời gian qua. Phó Giám đốc nhấn mạnh, hoạt động của Trung tâm đã ổn định hơn so với thời gian trước và đã xây dựng được uy tín trong đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ.
Phó Giám đốc Nguyễn Kim Sơn cho rằng, Trung tâm cần phát triển theo hướng đổi mới, phù hợp với sứ mệnh mà ĐHQGHN giao như phát triển các khóa đào tạo ngắn hạn, tăng chất lượng đào tạo sau đại học, phát triển theo hướng bồi dưỡng nhân tài.
Ngoài ra, cần tăng chất lượng nghiên cứu khoa học tương xứng với tiềm năng và tình hình thực tế, quyết tâm phát triển và mở rộng quy mô Trung tâm cũng là những lưu ý mà Phó Giám đốc Nguyễn Kim Sơn nêu tại buổi làm việc.

 Sinh Vũ - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   |