Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Đem tinh thần nhân văn hỗ trợ sinh viên
Chiều 26/ 3, đồng chí Nguyễn Kim Sơn - Phó Giám đốc ĐHQGHN - đã có buổi làm việc với Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên.

Đồng chí Phạm Trung Kiên – Giám đốc trung tâm Hỗ trợ sinh viên báo cáo tình hình hoạt động của trung tâm trong thời gian qua. Với cương vị đơn vị phục vụ trực thuộc ĐHQGHN, đại học hàng đầu Việt Nam, Trung tâm được tiếp cận những phương thức quản lý, tổ chức, phục vụ chuyên nghiệp, hiện đại, đạt chuẩn quốc tế.
Sau khi phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, thời cơ và thách thức, đồng chí đã đưa ra những mục tiêu trọng tâm cụ thể của Trung tâm trong thời gian tới: phát triển đội ngũ cán bộ theo chuẩn chất lượng, có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực, kỹ năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn; đổi mới công tác quản lý, phục vụ theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; tăng cường tổ chức các hoạt động hỗ trợ SV nhằm góp phần hoàn thiện sản phẩm đầu ra của các đơn vị đào tạo trong ĐHQGHN; khai thác tốt cơ sở vật chất của Trung tâm, tạo nguồn thu nâng cao đời sống cán bộ, HSSV.
Tại buổi làm việc Phó giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn ghi nhận những thành tích Trung tâm đã đạt được. Đồng thời Phó Giám đốc cũng nêu ra những định hướng hoạt động cho Trung tâm trong thời gian tới: hiện đại hóa cơ sở vật chất với cái nhìn về một tương lai xa để có mục tiêu cụ thể, định hướng phù hợp; điều chỉnh cơ cấu phục vụ phù hợp với sự phát triển của ĐHQGHN; sự phối hợp giữa trung tâm và các đơn vị cần mật thiết hơn; công tác quản lý SV, đào tạo cán bộ cần được chú trọng. Phó Giám đốc nhấn mạnh “Phát triển chất lượng, khai thác, nâng cao đời sống SV...là công tác con người, liên quan đến quản lý con người nên phải đem một tinh thần nhân văn, tinh thần quan tâm thực sự đến SV để hỗ trợ, quản lý, chăm sóc các em ngày càng tốt hơn...cái đó có ý nghĩa rất hệ trọng với hình ảnh ĐHQGHN”.
 

 Bùi Bích - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   |