Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Trường ĐHCN gắn đào tạo với nghiên cứu ứng dụng và phát triển sản phẩm KHCN cao
Giám đốc ĐHQGHN Phùng Xuân Nhạ cho rằng đào tạo gắn với nghiên cứu ứng dụng và phát triển sản phẩm KHCN cao là bản sắc của Trường ĐHCN, ĐHQGHN. Đây là một trong nhiều chỉ đạo của Giám đốc tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của Trường vào sáng 27/32013.

Giám đốc Phùng Xuân Nhạ đánh giá cao và ghi nhận trí tuệ tập thể của lãnh đạo chủ chốt và giảng viên thể hiện trong báo cáo tổng hợp của Trường ĐHCN do Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Bình trình bày.
Giám đốc Phùng Xuân Nhạ cùng các Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức và Nguyễn Kim Sơn đồng thời biểu dương những kết quả của Trường ĐHCN thời gian gần đây, gắn với một số công tác cụ thể, điển hình: triển khai thực hiện Nhiệm vụ chiến lược, hợp tác quốc tế, thu hút nhân lực trình độ cao, xây dựng mô hình và điều hành thành công đơn vị đào tạo phối thuộc với các viện nghiên cứu,…
Giám đốc Phùng Xuân Nhạ lưu ý Trường ĐHCN cần định vị vị thế của Trường trong phạm vi cả nước và khu vực, từ đó xây dựng kế hoạch chiến lược và lộ trình cụ thể, mang tính khả thi cao và cùng xác định yêu cầu đầu tư phát triển. Ông đồng thời cho rằng, thời gian qua những sản phẩm khoa học công nghệ và nghiên cứu ứng dụng chưa xứng tầm với tiềm năng của lực lượng giảng viên, cán bộ khoa học có trình độ cao của Nhà trường.
Giám đốc Phùng Xuân Nhạ cho rằng, Trường ĐHCN tiếp tục phát huy bản sắc trong đào tạo và nghiên cứu khoa học với việc phát triển những nghiên cứu ứng dụng và sản phẩm khoa học công nghệ cao. Thời gian qua, Trường ĐHCN đặc biệt thành công trong việc thu hút 50 tiến sĩ đào tạo ở nước ngoài về công tác tại Trường và đây là tiềm lực mạnh để xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ đầu đàn, đầu ngành của một số ngành công nghệ mũi nhọn của cả nước trong tương lai gần. Giám đốc Phùng Xuân Nhạ bày tỏ tin tưởng, trong 5 năm tới, Trường ĐHCN sẽ có cán bộ giảng viên – nhà khoa học là trụ cột của các nhóm nghiên cứu xuất sắc mang thương hiệu VNU.
Giám đốc Phùng Xuân Nhạ chia sẻ, thời gian gần đây, Trường ĐHCN đã có bước tiến rõ rệt trong quản trị đại học song vẫn còn một số nội dung cần tiếp tục giải quyết trong thời gian tới. Ông yêu cầu, Trường cần rà soát lại cơ cấu tổ chức, hoàn chỉnh lại bộ máy tổ chức khối phòng/ ban và quan tâm tới việc xây dựng các phòng thí nghiệm và xưởng thực hành. ĐHQGHN sẽ quan tâm cùng nhà trường giải quyết sớm các nội dung này để sinh viên Trường ĐHCN được thực hành, thí nghiệm với các trang thiết bị hiện đại. Giám đốc ĐHQGHN cho rằng, để Trường ĐHCN có hướng nghiên cứu phù hợp, phục vụ hữu ích đời sống xã hội thì cần hội tụ đủ các yếu tố: tài năng, nguồn lực và công cụ.
Giám đốc Phùng Xuân Nhạ cho biết, ĐHQGHN chủ trương sẽ tái cấu trúc cơ cấu tổ chức với triết lí tập trung nguồn lực cho các trường đại học và viện nghiên cứu vươn lên, bứt phá mạnh mẽ. Ông giao cho Trường ĐHCN làm đầu mối nghiên cứu thực tiễn và đề xuất phương án cấu trúc lại các đơn vị thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.
Trong công tác đào tạo, Giám đốc ĐHQGHN cho rằng cần có một qui hoạch tổng thể về các ngành và chuyên ngành đào tạo trong ĐHQGHN. ĐHQGHN chủ trương sẽ tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị đào tạo trên cơ sở qui hoạch tổng thể về công tác đào tạo của ĐHQGHN – coi đây là hành lang pháp lí chung để các đơn vị chủ động xây dựng các chương trình đào tạo. Đối với thực tiễn của Trường ĐHCN, Giám đốc ĐHQGHN cho rằng Trường ĐHCN phải coi đào tạo thạc sĩ là đào tạo nhân lực chất lượng cao và đào tạo tiến sĩ gắn với thương hiệu của các phòng thí nghiệm thuộc Trường. Thời gian tới, sẽ có những ưu đãi đặc biệt cho nghiên cứu sinh khi làm luận án tiến sĩ tại ĐHQGHN.
Cũng tại buổi làm việc, Giám đốc Phùng Xuân Nhạ đồng thời lưu ý nhà trường một số nội dung liên quan đến giảng dạy các môn chung, định biên nhân lực theo hướng tăng cường nghiên cứu viên, đề án thí điểm thu hút người tài về công tác tại ĐHQGHN, phát triển cơ sở vật chất và hạ tầng,…
 

 Đỗ Ngọc Diệp - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   |