Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Phát triển nghiên cứu khoa học theo hướng chất lượng cao
Đây là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hữu Đức – Phó Giám đốc ĐHQGHN trong buổi làm việc với lãnh đạo các trung tâm đào tạo và nghiên cứu của ĐHQGHN gồm TT Nghiên cứu Tài nguyên & Môi trường, TT Nghiên cứu Đô thị, TT Quốc tế Nghiên cứu biến đổi toàn cầu, TT Hợp tác và Chuyển giao Tri thức, TT Nghiên cứu về Phụ nữ, TT Nano và Năng lượng, TT Nghiên cứu Biển và Đảo vào ngày 28/3/2013.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đức đã biểu dương những thành tựu mà các trung tâm đã đạt được trong nghiên cứu khoa học như đã có các đề tài, dự án, những thành tích nghiên cứu khoa học đỉnh cao. Đặc biệt, một số trung tâm đã tích hợp được đào tạo và nghiên cứu.
Phó Giám đốc lưu ý các trung tâm cần tăng cường trong việc quảng bá những thành tựu, thành tích của mình nhằm gây dựng uy tín và thương hiệu. Giáo sư đồng thời cho rằng hoạt động khoa học công nghệ của các TT cần được nâng cao hơn, mang tính cạnh tranh hơn và phải xứng tầm với sứ mệnh của ĐHQGHN.
Phó Giám đốc chia sẻ, ĐHQGHN đang phát triển theo hướng nghiên cứu chất lượng cao, vì vậy đó cũng là cơ hội và thách thức lớn cho các trung tâm. GS.TS Nguyễn Hữu Đức chỉ đạo các trung tâm thực hiện những đột phá mới dựa trên phát triển khoa học công nghệ theo hướng chủ đạo trong đó đặc biệt chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Ngoài ra, Phó Giám đốc còn chỉ đạo các trung tâm cần phối hợp chặt chẽ với các trường, các đơn vị thành viên của ĐHQGHN; phát triển theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa; nâng cao nghiên cứu khoa học với những sản phẩm cụ thể…

 Sinh Vũ - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   |