Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Tăng cường công tác nghiên cứu gắn với thực tiễn
Đó là một trong những chỉ đạo của Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn đối với hướng phát triển thời gian tới của 3 trung tâm: Phát triển hệ thống, Nhân lực quốc tế, Công nghệ đào tạo và Hệ thống việc làm, tại buổi làm việc diễn ra chiều 4/4/2013.

Các đồng chí Phạm Hùng – Giám đốc Trung tâm Phát triển hệ thống, Nguyễn Quang Hoà Bình – Giám đốc Trung tâm Công nghệ đào tạo và Hệ thống việc làm và TS, Nguyễn Hồng Chương  – Phó Giám đốc Trung tâm Nhân lực quốc tế đã báo cáo tóm tắt quá trình hình thành, phát triển và một số hoạt động nổi bật của các đơn vị thời gian qua.

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn cho biết, buổi làm việc là một trong nhiều hoạt động của lãnh đạo ĐHQGHN nhằm nắm bắt tình hình thực tiễn của các đơn vị, đồng thời thông tin về một số chủ trương của Đảng uỷ, Ban Giám đốc ĐHQGHN trong giai đoạn mới.  

ĐHQGHN đang chủ trương tái cấu trúc lại cơ cấu tổ chức của các đơn vị thành viên theo hướng tập trung nguồn lực cho các trường đại học, viện nghiên cứu, phát huy và duy trì thế mạnh của các trung tâm, đơn vị nghiên cứu theo hướng sắp xếp lại, tránh trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ.

Phó Giám đốc Nguyễn Kim Sơn đề nghị, trên cơ sở nguồn nhân lực mạnh hiện có, các trung tâm nên tăng cường công tác nghiên cứu gắn với thực tiễn, chuyển giao công nghệ và gắn với các mục tiêu cụ thể. Ông đồng thời lưu ý một số nội dung cụ thể về công tác đào tạo, hợp tác quốc tế, tổ chức cán bộ và phương hướng phát triển của các trung tâm thời gian tới.

 Đỗ Ngọc Diệp - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   |