Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Cần rèn luyện cho sinh viên tinh thần người lính
Đoàn ĐHQGHN do đồng chí Nguyễn Kim Sơn – Phó Giám đốc ĐHQGHN – dẫn đầu đã có buổi làm việc với Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh vào chiều 9/4/2013.

Ông Nguyễn Văn Lợi – Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng đã báo cáo khái quát tình hình hoạt động của Trung tâm, những khó khăn, hạn chế trước mắt, các giải pháp cần tháo gỡ và định hướng phát triển trong thời gian tới.
Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Nguyễn Kim Sơn đã đánh giá cao những kết quả Trung tâm đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh, với tinh trách nhiệm của người lính, Trung tâm đã hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ giảng dạy, chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ, làm tốt chức năng tham mưu tư vấn cho Bộ Chỉ huy quân sự của ĐHQGHN.
Trao đổi với cán bộ chủ chốt của Trung tâm, Phó Giám đốc cho rằng, Trung tâm cần tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, phối hợp với Trường ĐHGD, Ban Đào tạo thiết kế các chương trình để nâng cao hiệu quả đào tạo. Với mục tiêu chuẩn đầu ra của sinh viên ĐHQGHN, thông qua hoạt động giảng dạy kiến thức an ninh quốc phòng, Trung tâm cần rèn luyện cho sinh viên các kĩ năng sống, tác phong học tập theo tinh thần người lính.
 

 VH - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   |