Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Cần sớm hoàn thiện chiến lược truyền thông của ĐHQGHN
Đây là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc ĐHQGHN tại buổi làm việc với Trung tâm Truyền thông và Quan hệ công chúng, chiều 11/4/2013.

Tham gia buổi làm việc có các Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Kim Sơn và đại diện lãnh đạo Văn phòng, ban chức năng của ĐHQGHN; Khoa Báo chí và Trung tâm nghiệp vụ Báo chí và Truyền thông – Trường ĐHKHXH&NV – ĐHQGHN.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Quan hệ công chúng Hoàng Văn Quang đã trình bày những nét khái quát về đặc điểm, tình hình, những thời cơ và thách thức cũng như phương hướng phát triển công tác truyền thông tại ĐHQGHN.

Tại buổi làm việc, Giám đốc ĐHQGHN Phùng Xuân Nhạ đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Trung tâm Truyền thông và Quan hệ công chúng đã đạt được trong thời gian qua, trong việc phản ảnh, đưa tin hoạt động, sự kiện lớn của ĐHQGHN. Giám đốc đồng thời lưu ý, do những khó khăn, vướng mắc về nhiều mặt, thành quả ấy chưa tương xứng với vị thế, tiềm năng và thế mạnh của ĐHQGHN. Công tác truyền thông chưa khai thác và phát huy được thế mạnh của ĐHQGHN, thông tin truyền thông còn nghèo nàn, chưa tương xứng với những thành quả trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ của các giảng viên – nhà khoa học và các sinh viên ĐHQGHN.

Hiện tại, Khoa Báo chí của Trường ĐHKHXH&NV là một trong 3 đơn vị đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành báo chí của cả nước. Thông qua việc tăng cường năng lực và đầu tư chiều sâu của ĐHQGHN, Trung tâm nghiệp vụ Báo chí và Truyền thông tại Trường ĐHKHXH&NV đang dẫn đầu cả nước về cơ sở thực hành, thực tập của sinh viên ngành báo chí. Trung tâm Truyền thông và Quan hệ công chúng phải là đầu mối liên thông và phát huy lợi thế của các đơn vị nhằm phát triển công tác truyền thông của ĐHQGHN.

Giám đốc Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh, Trung tâm Truyền thông và Quan hệ công chúng cần phát huy vai trò tiên phong trong việc thông tin chủ trương, chính sách của các cấp quản lý; thành quả của tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên ĐHQGHN đồng thời phải là cơ quan tham mưu, đề xuất các phương án truyền thông góp phần xây dựng và phát triển thương hiệu ĐHQGHN. Giám đốc cho rằng, bên cạnh việc chú trọng việc quản trị thông tin về ĐHQGHN, Trung tâm Truyền thông và Quan hệ công chúng là đầu mối trong để xây dựng mạng lưới công tác viên, tuyên truyền viên và phát triển mạnh mẽ công tác truyền thông cả trong và ngoài ĐHQGHN.

Giám đốc Phùng Xuân Nhạ yêu cầu Trung tâm Truyền thông và Quan hệ công chúng cần sớm xây dựng chiến lược phát triển truyền thông của ĐHQGHN, từ đó tiếp tục xây dựng kế hoạch trung hạn và dài hạn triển khai các hoạt động truyền thông hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu của thời kì mới.

 Đỗ Ngọc Diệp - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   |