Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
“Hướng dẫn triển khai nhiệm vụ nâng cao năng lực nguồn nhân lực cơ quan ĐHQGHN”
Ngày 15/4/2013, đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Giám đốc ĐHQGHN, đồng chí Nguyễn Hữu Đức – Phó Giám đốc ĐHQGHN cùng đại diện lãnh đạo các phòng ban ĐHQGHN đã dự hội nghị “Hướng dẫn triển khai nhiệm vụ nâng cao năng lực nguồn nhân lực cơ quan ĐHQGHN”.

Nội dung chính của buổi làm việc bàn về các nhiệm vụ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cơ quan ĐHQGHN và hướng dẫn triển khai nhiệm vụ giai đoạn 1. Mục tiêu của nhiệm vụ là nâng cao năng lực cán bộ, viên chức cơ quan ĐHQGHN, đáp ứng mục tiêu chuyên nghiệp và đủ năng lực triển khai các đề án đổi mới quản trị đại học tại ĐHQGHN.
Đồng chí Lê Quân – Trưởng ban Tổ chức Cán bộ đã trình bày các nhiệm vụ cụ thể và những hướng dẫn triển khai nhiệm vụ giai đoạn 1. Theo đó, nhiệm vụ được triển khai theo lộ trình 3 giai đoạn với các mục tiêu cụ thể: chuẩn hóa cơ cấu tổ chức và phân công công việc; đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu công việc và triển khai quy chế đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực.
Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc ĐHQGHN Phùng Xuân Nhạ chỉ đạo, để thực hiện nhiệm vụ này quan điểm lãnh đạo phải rõ ràng, việc phân công công việc phải gọn và hiệu quả. Giám đốc nhấn mạnh, đội ngũ nhân lực cần phải chuyên nghiệp, am hiểu chuyên môn và thành thạo tác nghiệp. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này lãnh đạo các phòng ban ĐHQGHN cần đảm bảo điều kiện làm việc và chế độ đãi ngộ thỏa đáng đối với người lao động. Ngoài ra, Giám đốc Phùng Xuân Nhạ cũng đề cập đến một số nguyên tắc làm việc như đúng người đúng việc; chế độ chính sách đúng pháp luật và quy định của ĐHQGHN; thực hiện công bằng, minh bạch và dân chủ; sự phân cấp sẽ dựa trên định hướng chuẩn và tăng cường chế độ báo cáo.

 

 Sinh Vũ - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   |