Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Quy hoạch ngành, chuyên ngành phải bám sát sứ mệnh đặc biệt của ĐHQGHN
Chiều 24/4/2013, ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị Quy hoạch ngành, chuyên ngành đào tạo ở ĐHQGHN từ năm 2015 đến năm 2020 dưới sự chủ trì của PGS.TS Phùng Xuân Nhạ Giám đốc ĐHQGHN.

Tham dự Hội nghị còn có PGS.TS Nguyễn Kim Sơn - Phó Giám đốc ĐHQGHN, thủ trưởng các đơn vị, lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác đào tạo tại các đơn vị đào tạo trực thuộc ĐHQGHN.
Tại Hội nghị, TS. Vũ Viết Bình - Phó Ban Đào tạo ĐHQGHN - đã trình bày Bản dự thảo Quy hoạch ngành, chuyên ngành đào tạo của ĐHQGHN 2015 - 2020. TS. Vũ Viết Bình cho biết, quy hoạch ngành, chuyên ngành nhằm sắp xếp các ngành, chuyên ngành đào tạo hiện có và phát triển các ngành, chuyên ngành đào tạo mới với mục đích hình thành các ngành, chuyên ngành đào tạo đỉnh cao mang thương hiệu của ĐHQGHN. Đồng thời, quy hoạch các ngành, chuyên ngành đào tạo sẽ đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao theo định hướng trọng điểm của Nhà nước và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Bên cạnh đó, quy hoạch ngành, chuyên ngành còn nhằm mục tiêu xác định rõ hướng phát triển trong công tác mở rộng các ngành, chuyên ngành; tăng cường quyền tự chủ cho thủ trưởng các đơn vị và góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển ĐHQGHN đến năm 2020 tầm nhìn 2030.
Các đại biểu tham dự Hội nghị đã trao đổi, thảo luận và đều đánh giá cao ý nghĩa, tính cấp thiết và nội dung của Hội nghị Quy hoạch ngành và chuyên ngành. Các đại biểu thống nhất cho rằng để quy hoạch ngành, chuyên ngành trước hết cần phải rà soát, đánh giá thực trạng ngành, chuyên ngành hiện có. Từ đó phân công tổ chức quản lí đào tạo các chuyên ngành phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị để tránh trùng lặp. Đặc biệt, với sứ mệnh tiên phong trong đổi mới hệ thống giáo dục đại học, ĐHQGHN cần chú trọng xây dựng và phát triển các ngành, chuyên ngành mới đáp ứng nhu cầu xã hội, phù hợp với xu hướng phát triển của thế giới.
Kết luận Hội nghị, Giám đốc Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh, quy hoạch ngành, chuyên ngành nhằm mục đích nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đào tạo của từng đơn vị cũng như nâng cao thương hiệu, vị thế của ĐHQGHN trong nước và quốc tế. Giám đốc cho rằng, cần xây dựng bản đồ quy hoạch các ngành, chuyên ngành, chương trình đào tạo một cách có hệ thống, có tính liên thông trong ĐHQGHN, trong đó có điểm nhấn mang đặc trưng của ĐHQGHN, để từ đó ĐHQGHN có định hướng đầu tư và phát triển.
Giám đốc yêu cầu việc quy hoạch phải bám sát sứ mệnh của từng đơn vị đào tạo và của ĐHQGHN, sứ mệnh đào tạo chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài; đồng thời quy hoạch phải đảm bảo tính khoa học và thực tiễn, đảm bảo tính liên thông, tương tác giữa các ngành, sắp xếp lại các ngành cho phù hợp, đảm bảo tính khả thi trên cơ sở các điều kiện thực hiện con người, thời gian, và tài chính. Bên cạnh đó, quy hoạch phải có tính đặc thù để tháo gỡ được nhiều vấn đề, phương pháp tiếp cận phải có tính logic và đặc thù.
Giám đốc cũng quán triệt bốn nguyên tắc cơ bản trong quy hoạch ngành, chuyên ngành là phải: đúng luật,  không trùng lặp, mở- đặc thù và đảm bảo chất lượng.
 

 Việt Hà - VNU-Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   |