Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Kinh nghiệm đánh giá chất lượng theo chuẩn AUN
Đây là chủ đề của Phiên họp giao ban thứ 8 công tác ĐBCL của ĐHQGHN, tổ chức sáng 26/4/2013. Hội nghị do Trường ĐHKT – ĐHQGHN đăng cai tổ chức, nhằm sơ kết, đánh giá công tác ĐBCLGD năm học 2012 - 2013 và thảo luận các nội dung hoạt động của công tác này năm 2013 - 2014 của ĐHQGHN.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Giám đốc ĐHQGHN, đồng chí Nguyễn Kim Sơn - Phó Giám đốc ĐHQGHN, đồng chí Mai Trọng Nhuận - Chủ tịch Hội đồng ĐBCL ĐHQGHN, các thành viên Hội đồng ĐBCLGD ĐHQGHN và toàn thể cán bộ lãnh đạo, chuyên viên các Trung tâm/Bộ phận ĐBCL của các đơn vị đào tạo thuộc ĐHQGHN.

Phát biểu tại Hội nghị, Giám đốc ĐHQGHN Phùng Xuân Nhạ đã ghi nhận và biểu dương những kết quả trong công tác đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng của ĐHQGHN thời gian qua. Các hoạt động đánh giá trong và đánh giá ngoài ở các cấp độ là một trong những căn cứ để lãnh đạo quyết định đầu tư đảm bảo chất lượng và nâng cao chất lượng giáo dục. Công tác kiểm định chất lượng là hoạt động đặc thù và thể hiện tính tiên phong của ĐHQGHN đối với giáo dục Việt Nam. Giám đốc ĐHQGHN bày tỏ tin tưởng vào những đóng góp của công tác đảm bảo chất lượng đối với sự phát triển chung của ĐHQGHN. 

Với chủ đề “Đánh giá chất lượng theo tiêu chuẩn AUN - Thực tiễn và kinh nghiệm”, ngoài các nội dung sơ kết nhiệm vụ ĐBCLGD, Hội nghị đã nghe và thảo luận về các giải pháp đảm bảo chất lượng đơn vị đào tạo nhằm đáp ứng chuẩn đánh giá của AUN; những giải pháp nâng cao chất lượng chương trình đào tạo hậu kiểm định AUN.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã được chia sẻ những kinh nghiệm hữu ích giữa các trường thành viên và khoa trực thuộc ĐHQGHN nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo nói chung trong ĐHQGHN đáp ứng những tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục đại học mang tính khu vực - đó là những tiêu chuẩn đánh giá đơn vị đào tạo, chương trình đào tạo của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á.

Hội nghị cũng đã thảo luận và đi đến kết luận: phiên họp giao ban tiếp theo sẽ được tổ chức vào tháng 10/2013, với chủ đề “Các giải pháp nâng cao chất lượng hậu kiểm định AUN”. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN là đơn vị được đăng cai tổ chức phiên họp này.

 Thu Hà - Đỗ Chiêm - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   |