Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ Quản lý và hòa giải ở thôn làng
Vừa qua, lớp bồi dưỡng cán bộ “Quản lý và hoà giải thôn làng” tại xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội do Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển - ĐHQGHN tổ chức đã bế giảng.

Đây là khoá học đầu tiên được mở ra nhằm tăng cường hơn nữa khả năng quản lý và hoà giải trong nội bộ làng xã của đội ngũ cán bộ cấp cơ sở, mà cụ thể là các trưởng thôn, nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lớp học được tiến hành từ ngày 23 đến 27/11/2005 với 67 học viêm tham gia. Các học viên đã nghe các giảng viên trình bày các chuyên đề: Cổ Loa - mảnh đất, con người và truyền thống; Cấp thôn, hương ước và quản lý, hòa giải thôn làng thông qua hương ước mới; Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở và quản lý và hòa giải ở thôn làng; Định dạng các trạng thái xung đột ở thôn làng và cách giải quyết (thông qua vấn đề hòa giải mâu thuẫn về đất đai); Các văn bản pháp lý liên quan đến vấn đề hòa giải và các kinh nghiệm hòa giải ở thôn làng.

Các chuyên đề này đã cung cấp cho các học viên một hệ thống kiến thức cơ bản về lịch sử, truyền thống Cổ Loa, quy chế thực hiện dân chủ ở nông thôn, các mâu thuẫn, xung đột ở thôn làng, vai trò và kinh nghiệm của các tổ hòa giải, các văn bản pháp lý liên quan đến vấn đề hòa giải… phục vụ cho công tác quản lý và hòa giải ở cơ sở. Ngoài ra, lớp còn được nghe hai báo cáo của cán bộ và một tổ hòa giải ở xã Cổ Loa trình bày về tình hình đời sống dân chủ và kinh nghiệm hòa giải ở địa phương.

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển cũng đã dành thời gian cho các học viên xem bộ phim “Chuyện làng Nhô”. Đây là một bộ phim dựa trên câu chuyện có thực về đời sống ở nông thôn, nhằm giúp các học viên rút ra được những bài học bổ ích cho công tác quản lý ở địa phương

Phần lớn thời gian của lớp học dành cho việc khảo sát thực tế, trao đổi, thảo luận các bài học và kinh nghiệm trong việc quản lý và hòa giải các mâu thuẫn ở làng xã. Đặc biệt, qua thảo luận, các học viên đã đặt ra nhiều vấn đề trong công tác quản lý và hòa giải thôn làng hiện nay như vấn đề nâng cao hơn nữa vai trò của cấp thôn trong thiết chế chính trị nông thôn Việt Nam; cần có chế độ đãi ngộ thích hợp đối với cán bộ cấp cơ sở, vai trò của các hòa giải viên và các kinh nghiệm hòa giải, các vấn đề kinh tế - xã hội đặt ra trong quá trình phát triển của địa phương… Dưới sự hướng dẫn của các giảng viên, lớp học được chia làm nhiều tổ xuống trực tiếp các địa bàn xảy ra các tranh chấp để nghe các bên có liên quan trình bày ý kiến để từ đó đưa ra phương án hòa giải thích hợp.

Sau khi kết thúc các nội dung của lớp học, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển đã tổ chức việc kiểm tra đánh giá kết quả bằng thi trắc nghiệm. Có 62 trong tổng số 67 học viên của khoá học đủ điều kiện cấp chứng chỉ.

Đại diện chính quyền địa phương và các học viên đã đánh giá cao việc tổ chức lớp học của Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển đồng thời mong muốn hoạt động này nên được tổ chức một cách rộng rãi hơn nữa trong tương lai.

Một góc của Thành Cổ Loa

 Tin: Vũ Dương Luân - ảnh: Anh Đức
- Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :