Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hiến kế góp phần phát triển bền vững Tây Bắc
Ngày 13/8/2013, tại ĐHQGHN đã diễn ra hội thảo Xác định nhiệm vụ, triển khai Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2013-2018 “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc” (gọi tắt là Chương trình Tây Bắc).

Đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Giám đốc ĐHQGHN, Chủ nhiệm Chương trình, chủ trì hội thảo.

Cùng chủ trì hội thảo có ông Mai Trọng Nhuận Phó Chủ nhiệm và đại diện Ban Chủ nhiệm Chương trình Tây Bắc.

Tới dự hội thảo có ông Nguyễn Hữu Đức – Phó Giám đốc ĐHQGHN, đại diện cơ quan chủ trì Chương trình; bà Hoàng Thị Hạnh – Phó Trưởng ban chỉ đạo Tây Bắc, đại diện Cơ quan phối hợp đề xuất Chương trình Tây Bắc.

Tham gia hội thảo có đông đảo các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý đến từ nhiều cơ quan khoa học, công nghệ trong cả nước, các bộ, ngành hữu quan.

Các đại biểu đã thảo luận và đóng góp nhiều nội dung quan trọng về các đề xuất khoa học nhằm xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường và tai biến; xác định các nhiệm vụ khoa học công nghệ về văn hóa, xã hội và quốc phòng an ninh vùng Tây Bắc.

Các đại biểu cùng nhất trí cho rằng, Tây Bắc là địa bàn chiến lược vô cùng quan trọng xét trên nhiều phương diện. Đây cũng là nơi giàu tiềm năng, có nhiều lợi thế, tuy nhiên trong thực tiễn phát triển đang đặt ra nhiều vấn đề khó khăn cần sớm được giải quyết.

Thay mặt Ban chủ nhiệm Chương trình, đồng chí Phùng Xuân Nhạ đã bày tỏ sự cảm ơn tới các nhà khoa học đã chung sức, đề xuất nhiều nội dung khoa học quan trọng, cùng ĐHQGHN thực hiện việc đưa khoa học công nghệ góp phần phát triển bền vững Tây Bắc. ĐHQGHN sẽ tiếp tục tổ chức các hội thảo để tập hợp, lựa chọn và triển khai các đề xuất khoa học công nghệ của các nhà khoa học trong và ngoài nước phục vụ theo mục tiêu của Chương trình Tây Bắc đề ra.

Giám đốc ĐHQGHN, Chủ nhiệm chương trình Phùng Xuân Nhạ bày tỏ mong muốn các nhà khoa học tiếp tục hiến kế và tư vấn cho Ban chủ nhiệm Chương trình để Chương trình thực hiện hiệu quả, đúng mục tiêu đề ra và trúng với thực tiễn của Tây Bắc.

Giám đốc ĐHQGHN chia sẻ, ĐHQGHN đã cùng Ban Chỉ đạo Tây Bắc, các Bộ, ngành liên quan và 14 tỉnh thuộc vùng Tây Bắc tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị và thống nhất các nội dung quan trọng, xây dựng luận cứ và cơ sở khoa học cho việc hình thành Chương trình Tây Bắc. Đây là chương trình KH&CN có tính liên ngành, liên lĩnh vực, tính hướng đích và ứng dụng cao, nhằm cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc giải quyết những vấn đề cơ bản và nóng bỏng nhất đang đặt ra trong thực tiễn, nhằm giải phóng các tiềm năng, tháo gỡ khó khăn, phát huy cao độ các nguồn lực, tạo nên xung lực mạnh mẽ trong quá trình phát triển bền vững vùng Tây Bắc.

Chương trình Tây Bắc có bốn mục tiêu cơ bản: Cung cấp các luận cứ khoa học phục vụ điều chỉnh, xây dựng, chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển bền vững, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Tây Bắc; Đề xuất các mô hình sinh kế, phát triển kinh tế phù hợp cho một số tiểu vùng, liên vùng, góp phần cải thiện và từng bước nâng cao mức tăng trưởng kinh tế của vùng Tây Bắc; Đề xuất, chuyển giao các giải pháp khoa học và công nghệ phù hợp nhằm sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường; phát huy, bảo tồn các giá trị văn hóa; phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế; phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh; Xác định nhu cầu đào tạo và đề xuất giải pháp phù hợp thực hiện phát triển nguồn nhân lực vùng Tây Bắc.

 

 Đỗ Ngọc Diệp - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   |